Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež

Volby do školské rady

Volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež, příspěvková organizace se uskuteční dne 9. 4. od 17:00 do 19:30. Z řad zákonných zástupců se bude volit jeden z následujících kandidátů: David Brož, Petr Mixa, Andrej Plecháček.

Za účast při volbách děkujeme.

 

Zápis do 1. třídy na rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00. Přineste s sebou prosím svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Budeme rádi, pokud budete mít již vyplněnou i Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat na přesný čas k zápisu se budete moci od 19. 3. na nástěnce u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku bude ředitelství školy přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 podle následujících kritérií:

1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Husinec - Řež.
3. Dítě má v Základní škole Husinec - Řež sourozence ve vyšším ročníku.
4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.

Další informace k zápisu naleznete v sekci ZŠ - Zápis do 1. třídy.

Mgr. Josef Hrubý - ředitel školy

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří v ZŠ

Den otevřených dveří v ZŠ

Ve středu 14.3. 2018 se koná den otevřených dveří v naší škole. Během dopoledne od 8:00 do 14.00 hodin můžete přijít do školy a vidět vše "na živo", tedy navštívit i výuku dne.

Pomocná ruka ÚJV

Pomocná ruka z ÚJV Řež, a. s.,

„ÚJV Řež je společnost, která klade velkou váhu na moderní technologie a jejich využití v praxi, podporujeme studenty vysokých škol technických oborů a otevíráme každý rok brány údolí stovkám studentů středních i základních škol v rámci odborných exkurzí“, říká Miroslav Horák, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ÚJV Řež, a. s., a dodává: „je proto logické, že podporujeme, již řadu let i školu v naší „rodné“ obci, Husinci-Řeži, například výpočetní a audiovizuální technikou.“

Naposledy to bylo tento čtvrtek, 14. prosince 2017, kdy Mgr. Josef Hrubý, ředitel Základní školy a mateřské školy Husinec–Řež, převzal od zástupců ÚJV Řež dva notebooky. Jsou určené učitelům a doplní osm již stávajících. Záměr komputerizace školy v roce 2017 se tak s naší podporou naplnil.

Nejednalo se o první takovou pomoc škole nebo školce. V roce 2014 dostaly děti vizualizér (zpětný projektor s HD kamerou). Žáci a žáčci si díky němu mohou užít výuku obohacenou o prostorové a dynamické prvky a multimediální sdílení předmětů nebo pokusů, protože není nad názornou výuku, a je jedno, jestli jsou to zvířátka, písmenka anebo povídání o přírodě ilustrované fotografiemi promítanými na stěnu. Tohle všechno totiž vizualizér umí. O rok později to byl kompletní stolní počítač s monitorem a v loňském roce další PC souprava, tak to bylo za ty čtyři roky techniky v hodnotě víc jak sto tisíc korun.

Naše aktivity, na setkání ve škole, komentoval Ing. Miroslav Horák slovy: „Kdo jiný než společnost, která je spojena s Řeží už víc jak šedesát let a patří k firmám, které preferují technologické inovace, by měla podpořit takovéto projekty."

 

 

Přednáška Moniky Bíbové

Vánoční jarmark

Hlasujte i Vy

Vážení rodiče,
internetové stránky by Vám měly sloužit především k získání důležitých informací ze života školy. V současnosti ale svůj účel příliš neplní, jejich návštěvnost je velmi malá. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli k radikálnímu kroku, a to vytvoření stránek zcela nových. Budeme rádi, když se na jejich vzhledu budete podílet i Vy. Na následujícím odkazu naleznete tři šablony, které si po zkopírování do prohlížeče můžete podrobně prozkoumat. Důležité je především rozmístění jednotlivých sekcí, barvy a počty kategorií se dají měnit. Do čtvrtka 14. 12. máte možnost pro jednu z nich hlasovat, podobu vítězné šablony budou mít i naše nové webové stránky. Věříme, že je to první krok k tomu, aby se pro Vás staly místem, které budete rádi a často navštěvovat.
Děkujeme.

https://www.survio.com/survey/d/K2A7P9R4C3K8H1S2T