Provoz školy od 18.11.2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je s platností od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
 
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání  distančním způsobem - tedy pro žáky 3. – 5. ročníku. Pro žáky 3.- 5. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 
Organizace prezenční výuky:
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
Příchod a pohyb žáků ve škole je organizován dle pokynů vedení školy. 
1. A – 8. 00 – 8. 15 hodin
2. A – 7. 45 – 8. 00 hodin 
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy při dodržení hygienických a protiepidemických opatření.
Zobrazit podrobnosti

Péče o děti zaměstnanců IZS a dalších dle nařízení vlády

POSTUP PRO UMÍSTĚNÍ DĚTÍ dle NV
Rodiče, jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády, resp. Nařízení hejtmanky Středočeského kraje (viz níže), zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Mgr. Blanka Ludačková, ludackovab@kr-s.cz ; 702 147 703) ve spolupráci s určenými školami.
Zobrazit podrobnosti

Aktuální informace k 30.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,
návrat do škol je zatím nejistý, situace se vyvíjí na základě aktuální epidemiologické situace. Máme za sebou téměř dva týdny výuky na dálku. Možná jsme všichni doufali, že je to jen na krátkou dobu. I když teď ještě nikdo neví, jak konkrétně budou školy v nejbližší době fungovat, předpokládám, že i po podzimních prázdninách nebude výuka probíhat v běžné prezenční formě.
Chtěla bych všem poděkovat za to, jak se účastníte distanční výuky. Podpora rodičů je skvělá a všichni víme, že bez ní to nejde. Účast žáků je téměř stoprocentní. Distanční  a online výuka nikdy nenahradí klasickou prezenční výuku, ale věřte, že se snažíme dělat vše tak, aby rozdíly byly co možná nejmenší.
Doba, kterou prožíváme je opravdu náročná. Informace o vývoji onemocnění a o tom, co je doporučeno dělat či nedělat, získáváme ze všech stran. Je často velmi náročné se v tom vyznat.
Dovoluji si shrnout některé důležité informace.
Zobrazit podrobnosti

Ošetřovné

Krizové ošetřovné na podzim 2020

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Zobrazit podrobnosti

Informace k uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,
na základě vládního nařízení je osobní přítomnost žáků v ZŠ od 14. 10. 2020 zakázána. Celá základní škola přechází tímto dnem na distanční výuku, školní družina bude mimo provoz. Distanční výuka je pro žáky povinná. Žáci, kteří zůstanou "offline", si budou moci materiály k výuce vyzvednout ve schránce dané třídy na vratech školy.
 
Pracovním online prostředím je pro všechny žáky Office 365 (včetně modulu TEAMS - doporučujeme pro modul Teams stažení samostatné aplikace pro počítač či mobilní zařízení).
Zobrazit podrobnosti