Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež

Výsledky voleb z řad zákonných zástupců do školské rady

Výsledky voleb z řad zákonných zástupců do školské rady konané dne 9. 4. 2018


Volby byly uzavřeny v 19:30.


Volební komise ve složení Mgr. Josef Hrubý (ředitel školy), Mgr. Miluše Volková (učitelka) a Ing. Helena Martináková, Ph.D. spočítala platné hlasovací lístky.


Celkový počet platných hlasovacích lístků byl 63.


Kandidát RNDr. David Brože, CSc. získal 10 hlasů.

Kandidát Ing. Petr Mixa získal 34 hlasů.

Kandidát RNDr. Andrej Plecháček získal 19 hlasů. 

 

Závěr volební komise:

Členkou školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se stává pan Ing. Petr Mixa.

  

Mgr. Josef Hrubý

Mgr. Miluše Volková

Ing. Helena Martináková, Ph.D.

Zápis do 1. třídy na rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00. Přineste s sebou prosím svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Budeme rádi, pokud budete mít již vyplněnou i Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat na přesný čas k zápisu se budete moci od 19. 3. na nástěnce u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku bude ředitelství školy přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 podle následujících kritérií:

1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Husinec - Řež.
3. Dítě má v Základní škole Husinec - Řež sourozence ve vyšším ročníku.
4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.

Další informace k zápisu naleznete v sekci ZŠ - Zápis do 1. třídy.

Mgr. Josef Hrubý - ředitel školy

 

 

 

 

 

Volby do školské rady

Volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež, příspěvková organizace se uskuteční dne 9. 4. od 17:00 do 19:30. Z řad zákonných zástupců se bude volit jeden z následujících kandidátů:

  • RNDr. David Brož, CSc.
  • Ing. Petr Mixa,
  • RNDr. Andrej Plecháček

Za účast při volbách děkujeme.

 

Den otevřených dveří v ZŠ

Den otevřených dveří v ZŠ

Ve středu 14.3. 2018 se koná den otevřených dveří v naší škole. Během dopoledne od 8:00 do 14.00 hodin můžete přijít do školy a vidět vše "na živo", tedy navštívit i výuku dne.

Pomocná ruka ÚJV

Pomocná ruka z ÚJV Řež, a. s.,

„ÚJV Řež je společnost, která klade velkou váhu na moderní technologie a jejich využití v praxi, podporujeme studenty vysokých škol technických oborů a otevíráme každý rok brány údolí stovkám studentů středních i základních škol v rámci odborných exkurzí“, říká Miroslav Horák, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ÚJV Řež, a. s., a dodává: „je proto logické, že podporujeme, již řadu let i školu v naší „rodné“ obci, Husinci-Řeži, například výpočetní a audiovizuální technikou.“

Naposledy to bylo tento čtvrtek, 14. prosince 2017, kdy Mgr. Josef Hrubý, ředitel Základní školy a mateřské školy Husinec–Řež, převzal od zástupců ÚJV Řež dva notebooky. Jsou určené učitelům a doplní osm již stávajících. Záměr komputerizace školy v roce 2017 se tak s naší podporou naplnil.

Nejednalo se o první takovou pomoc škole nebo školce. V roce 2014 dostaly děti vizualizér (zpětný projektor s HD kamerou). Žáci a žáčci si díky němu mohou užít výuku obohacenou o prostorové a dynamické prvky a multimediální sdílení předmětů nebo pokusů, protože není nad názornou výuku, a je jedno, jestli jsou to zvířátka, písmenka anebo povídání o přírodě ilustrované fotografiemi promítanými na stěnu. Tohle všechno totiž vizualizér umí. O rok později to byl kompletní stolní počítač s monitorem a v loňském roce další PC souprava, tak to bylo za ty čtyři roky techniky v hodnotě víc jak sto tisíc korun.

Naše aktivity, na setkání ve škole, komentoval Ing. Miroslav Horák slovy: „Kdo jiný než společnost, která je spojena s Řeží už víc jak šedesát let a patří k firmám, které preferují technologické inovace, by měla podpořit takovéto projekty."

 

 

Přednáška Moniky Bíbové