Lesní mateřská škola Sovičky - třídní schůzka

Zobrazeno: 2

Dne 24.8 2020 zveme rodiče nových školkáčků lesní mateřské školy Sovička na třídní schůzku, která se bude konat v 17:00 v nové lesní mateřské školce, a to za každého počasí! Děti mohou přijít také. Výsledky o přijetí dítěte najdete na úřední desce 8.7.2020.

Zápis do LMŠ - nahlédnutí do spisu 7.7.2020

Zobrazeno: 107
V termínu 22. – 26. 6. 2020 probíhá zápis do lesní mateřské školy.
 
V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci dětí právo se  před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení osobně vyjádřit. Možnost k nahlédnutí do spisu a osobní vyjádření před vydáním rozhodnutí proběhne 7. 7. 2020 v čase od 10. 00 hodin do 15. 00 hodin v ředitelně Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež (schůzku domluvte předem telefonicky 607 079 709).
 

Vyhlášení výsledků zápisu k předškolnímu vzdělávání v Lesní mateřské školce pro školní rok 2020/2021

Zobrazeno: 124
Ředitelka mateřské školy Husinec-Řež, Ke Škole 17, 250 68 Řež rozhodla v souladu s § 34 odst. 3), § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. 
Zobrazit podrobnosti

Zápis do lesní mateřské školy Sovička pro školní rok 2020/21

Zobrazeno: 369

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, Ke Škole 17, 250 68 Řež, po dohodě se zřizovatelem Obec Husinec, U Radnice 64, 250 68 Husinec. Praha - východ a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zobrazit podrobnosti