Posíláme radost - mezigenerační projekt

Posíláme radost
Před Vánoci se žáci ze ZŠ a MŠ Husinec-Řež společně zapojili do mezigeneračního projektu „Posíláme radost“. Tento projekt si kladl za cíl potěšit v této nelehké době izolované seniory a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a také v domovech seniorů. 
Zobrazit podrobnosti

Výuka žáků od 4. 1. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR pod č. 1377 je s platností od 4. 1. 2021 je povolena pouze osobní přítomnost žákům 1. a 2. ročníku základních škol.
 
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem (tj. pro žáky 3. – 5. ročníku).
 
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. 
 
Organizace prezenční výuky 1. a 2. třída
  • *  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • *  Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován dle pokynů vedení školy.
  •                Žáci přichází do školy v době 7,45 - 8,15 hodin 
  •                           1. A  8. 00 – 8. 15 hodin
  •                           2. A  7. 45 – 8. 00 hodin
  • *  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žákům na dopoledne doporučujeme alespoň dvě roušky, do školní družiny další dvě.
Zobrazit podrobnosti