„DAR PRO MODROU PLANETU - 2. ROČNÍK VÝSTAVY - GALERIE „NA PLOTĚ“

Zobrazeno: 380
V minulém školním roce jsme se na naší škole rozhodli oslavit svátek planety Země, který naše modrá planeta slaví každoročně 22. dubna. Dohodli jsme se, že planetu Zemi obdarujeme naší kreativní činností, která může být v podobě obrázku, veršů, příběhu či dopisu. 
Každý z nás ví, jak nás umí potěšit dárek, milé slovo, úsměv, vřelý čin. Řekli jsme si, že bychom tuto radost rádi zprostředkovali i naší modré planetě, která nás hostí na svých bedrech a svým darem jí i poděkovali za její poklady, kterými nás obdarovává. Jsme jí za tyto dary vděčni. Nevíme, zdali naše kreativní práce vyváží vzácnost vody, vzduchu, potravy, krás přírody – fauny, flory a všeho dalšího co nám planeta Země zcela nezištně dává, ale věříme, že každá maličkost provedená z lásky potěší, a že tedy potěší i naše tvorba utvořená s čistým láskyplným záměrem udělat radost a vyjádřit vděk.  :o) 
To, čím se rozhodneme matku Zem obdarovat i letos zpracujeme na papír formátu A4 nebo A3 a ze zadní strany se podepíšeme. Z našich nápadů, které budou dány do laminovací fólie, vznikne opět unikátní výstava v přírodní galerii „Na plotě“, která má velký bonus, neboť se může navštívit kdykoli :o).
Své práce prosím odevzdejte nejpozději ve čtvrtek 22. 4. organizátorce výstavy Drahomíře Lukešové.
 
Tímto předem děkujeme všem  kreativcům za účast, paní učitelkám za pomoc s tvorbou, a přejeme, nechť vás všechny provází šťastná múza a radost z tvorby i dobrého skutku. :o)