Informace k začátku školního roku 2021/2022

Do nového školního roku přejeme nám všem hlavně to, abychom byli zdraví. Všichni rodiče obdrželi k novému školnímu roku informace jak od paní ředitelky, tak od svých třídních učitelů. V průběhu září se budou v jednotlivých třídách ZŠ i MŠ konat třídní schůzky.
 
První školní den je vyučování rozvrženo následovně:
 
1. třída - slavností zahájení s paní starostkou, ředitelkou a třídní učitelkou proběhne od 8 hodin na zahradě školy-vstup boční brankou. Po slavnostním zahájení odcházení prvňáčci s paní učitelkou do třídy.
2. – 5. třída - přichází do budovy školy od 7. 40 – 7. 50 hodin.
Konec vyučování:
2. A – 8. 45 hodin
3. A – 8. 55 hodin
4. A – 9. 05 hodin
5. A – 9. 15 hodin
 
Po uvítací hodině mohou žáci přejít do školní družiny. Prosíme o informaci o pobytu první den emailem na druzina@husinecrez.cz
Školní družina zahajuje svůj provoz 1. 9. 2021 od 8. 45 do 17. 00 hodin. Přednostně přijímáme žáky 1. – 3. třídy. Vzhledem ke kapacitě 90 žáků - 3 oddělení se mohou hlásit i žáci 4. a 5. třídy. 
 
Všichni strávníci mají na 1. 9. 2021 přihlášený oběd, v případě nezájmu je nutno si oběd odhlásit. Od  1.9.2021 došlo k celoplošnému zdražování obědů, viz záložka Jídelna.
 
Testování a hygienická opatření:
Testování na Covid-19 proběhne stejně  jako v závěru minulého školního roku PCR metodou. Škola má uzavřenou smlouvu s laboratoří SPADIA, testovací sada Salivette – cucací houbička.
Termíny PCR testování:
1. 9. 2021 – 2. – 5. třída
2. 9. 2021 – 1. třída
6. 9. 2021 – 1. – 5. třída