Navrhujte LOGO ŠKOLY

Škola by si zasloužila pěkné LOGO, proto jsme spustili projekt LOGO ŠKOLY, který je zaměřen na to, aby žáci získali ke své škole bližší vztah a sami si zkusili vytvořit, nakreslit, namalovat symbol školy. K návrhům se mohou připojit i rodiče či další přátelé školy. Vítězné logo budeme používat na tiskopisech školy. V průběhu měsíce září je možné návrhy odevzdat v ředitelně školy. 1.října pedagogové školy vyberou nejzdařilejší návrhy, které očíslují a vyvěsí na nástěnce u vstupu do školy. V prvním říjnovým týdnu proběhne hlasování formou čísel vhozených do schránky pod nástěnkou. Čísla rozdají třídní učitelé ve svých třídách. V pátek 5. října vyhlásíme vítězné logo.

Uvítání v novém školním roce


Milí žáci, vážení rodiče, vážené kolegyně a příznivci školy,


dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na prahu školního roku, který bude pro naši školu plný novinek, očekávaní a důležitých informací.

Léto je téměř za námi, a tak doufám, že vaše léto bylo plné nezapomenutelných dobrodružství, úžasných výletů, skvělých okamžiků, ale i šťastných návratů. Chtěla bych popřát žákům, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům hodně spokojenosti, trpělivosti, optimismu a pevné nervy. Doufám, že v pondělí 3. září všichni vykročíme pravou nohou, a tak nastávající školní rok bude úspěšný.

Lucie Dražilová

 
 

Organizace prvního školního týdne

První třída
3.9. 2018 - Slavnostní zahájení před budovou školy, konec vyučování 8.45 – 9.00 hodin
4.9. 2018 - 2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.40 hodin)
5.9. 2018 - 3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45 hodin)
6.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin)
7.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin)
 
Druhá až pátá třída
3.9. 2018 - Slavnostní zahájení před budovou školy, konec vyučování 8.45 – 9.00 hodin
4.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – třídnické práce
5.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – třídnické práce
6.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – výuka dle rozvrhu
7.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – výuka dle rozvrhu

 

Po ukončení vyučování plynule navazuje družina.

Poděkování

Velký a vřelý dík patří skupině dobrovolníků panu Kocurovi, Mixovi, Kresovi, Kristovi v čele s panem Piskáčkem, kteří se podíleli na  zlepšení  IT systému v budově školy. Děkuji všem, kteří se na této dobrovolné akci podíleli. Vaší pomoci si velice vážím a těším se na další spolupráci.   Lucie Dražilová

Pomůcky pro 1. ročník 2018/2019

Pomůcky, které děti dostanou ve škole:
Veškeré učebnice, pracovní sešity, písanky, notýsek, skládací abecedu.
Dále děti dostanou 2x trojhrannou tužku, pastelky silné trojhranné 6 ks do penálu, voskovky, plastelínu, plastovou modelovací podložku A4, sadu štětců, gumu a stíratelnou tabulku s fixou.

Pomůcky, které připraví rodiče:

Zobrazit podrobnosti

Nález dioptrických brýlí

Již před drahnou dobou se našly u školy dioptrické brýle, které byly vyvěšeny ve školní nástěnce. Jsou moc pěkné a tak je nám je líto vyhodit, předali jsme je tedy ještě na čas na obecní úřad, kde se o ně můžete přihlásit

 
 

Nové webové stránky

Dne 4.6.2018 byly spuštěny nové webové stránky školy, které jsou postavené na šabloně vybrané rodiči. Stránky jsou stále ve vývoji a v nejbližší době se můžete těšit na novou fotogalerii, stránku s projekty školy a mnoho dalšího. Na stránkách rovněž najdete informace o činnosti Školské rady a Spolku přátel ZŠ a MŠ. Věříme, že se vám bude nová prezentace školy líbit a poskytne vám cenný informační zdroj. Nalezené chyby a připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu webmaster@husinecrez.cz

Letní zahradní slavnost

 Prvňáčci ze ZŠ Husinec - Řež Vás srdečně zvou na letní zahradní slavnost. Ve středu 20.06.2018 od 16 hodin na školní zahradě a v případě nepříznivého počasí v prostorách školy. Výtěžek z akce použijeme na nákup knih do školní knihovny.

Škola v přírodě - Benecko 28.05. - 01.06.2018

 

První třída společně s předškoláky z MŠ  byla na škole v přírodě v Benecku, 28. 5. – 1. 6. 2018. Hráli hru Lesní strážci.

První den
Po obědě jsme se začali seznamovat s Lesními strážci. V lesíku nám zanechali zprávu, zjistili jsme,  že naši strážci jsou Strážce Dubu, Strážce Šišek, Strážce Lístků a Strážce Podhoubí. Každý teď k někomu z nich patříme. Pochytali jsme Bažiňáky. Večer jsme si ještě zahráli společenské hry lesních strážců.

Zobrazit podrobnosti

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Husinec – Řež od školního roku 2018/2019

Ředitelství školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Husinec – Řež, příspěvková organizace, rozhodlo podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,


Zobrazit podrobnosti

Focení tříd v

5.6. proběhne focení tříd a focení jednotlivců. Další informace u třídních učitelů.

Vyhlášení ředitelského volna (2)

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018. Bude přerušen provoz školní družiny i školní jídelny. 
 
Z organizačních důvodů bude oba dva dny přerušen provoz mateřské školy. 

Mgr. Josef Hrubý 
ředitel

 

Zápis do 1. třídy na rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00. Přineste s sebou prosím svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Budeme rádi, pokud budete mít již vyplněnou i Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat na přesný čas k zápisu se budete moci od 19. 3. na nástěnce u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku bude ředitelství školy přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 podle následujících kritérií:

1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Husinec - Řež.
3. Dítě má v Základní škole Husinec - Řež sourozence ve vyšším ročníku.
 4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.

Informace a dokumenty k zápisu 2018/2019
 

Den otevřených dveří v

Ve středu 14.3. 2018 se koná den otevřených dveří v naší škole. Během dopoledne od 8:00 do 14.00 hodin můžete přijít do školy a vidět vše "na živo", tedy navštívit i výuku dne.

 

Pomocná ruka ÚJV

„ÚJV Řež je společnost, která klade velkou váhu na moderní technologie a jejich využití v praxi, podporujeme studenty vysokých škol technických oborů a otevíráme každý rok brány údolí stovkám studentů středních i základních škol v rámci odborných exkurzí“, říká Miroslav Horák, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ÚJV Řež, a. s., a dodává: „je proto logické, že podporujeme, již řadu let i školu v naší „rodné“ obci, Husinci-Řeži, například výpočetní a audiovizuální technikou.“

Zobrazit podrobnosti

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00. Přineste s sebou prosím svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Budeme rádi, pokud budete mít již vyplněnou i Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat na přesný čas k zápisu se budete moci od 19. 3. na nástěnce u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku bude ředitelství školy přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 podle následujících kritérií:

1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Husinec - Řež.
3. Dítě má v Základní škole Husinec - Řež sourozence ve vyšším ročníku.
4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.