Sázení lípy republiky

V pátek 16. listopadu jsme se sešli na zahradě naší školy a školky, abychom slavnostně zasadili jeden ze symbolů naší státnosti – lípu republiky. Všichni společně jsme zazpívali státní hymnu, vyslechli příběh stromu, ujali se lopat a svorně naši lípu vysadili. Děkujeme Spolku rodičů ZŠ a MŠ a zahradnictví Flos za věnování lípy.

Obrázky z akce najdete ve fotogalerii  20181116_Sázení lípy republiky

Mikulášská dílna

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,
rádi bychom Vás všechny pozvali do školy a do školky na letošní Mikulášskou trochu jinak ... , která se koná 4. 12. 2018.

Zobrazit podrobnosti

Jak učit děti o světě

Srdečně vás zveme vás na debatní setkání pro rodiče a další zájemce:

Jak děti učit o světě?
Host:  Petra Skalická, bývalá ředitelka programu Varianty, Člověk v tísni
Místo a čas konání: Polepšovna ducha v Řeži, čtvrtek 22. 11. 2018 od 17:30
(2,5 hodin debata vč. diskuse s přítomnými)

Zobrazit podrobnosti

Slavíme 100 let - 1. třída

Celá základní a mateřská škola se zapojila do oslav 100 let vzniku České republiky. V první třídě si povídáme o módě a ekologii. Tato témata jsme částečně propojili, když jsme si povídali o třídění odpadků, říkali jsme si, že při recyklaci jsou používány plastové lahve k výrobě některých částí oděvů například triček, bund kabátů, čepic, batohů a sportovní obuvi.
Celý týden si povídáme a zkoušíme věci tak, jak se to dělalo od vzniku České republiky (Československa). Hlavním dnem pro nás bylo úterý 23. října, kdy proběhl ve škole projektový den. V tento den jsme se s žáčky v první třídě sešli v oděvech, které se nosily v uplynulých 100 letech. Jak nám to slušelo, se můžete podívat na fotografii. V 10 hodin jsme vyšli na výpravu za pokladem. 

Slavíme 100 let 4. třída

Oslava 100. výročí republiky proběhla ve 4. třídě formou projektu o sportovcích. Žáci pracovali ve skupinkách, připravovali plakáty s dobovými fotografiemi, zpracovávali texty, kreslili ilustrační obrázky a povídali si o sportovních výkonech. Žáci si z projektu odnesli zajímavé postřehy o proměně sportu v průběhu století a o národní reprezentaci. Představovali si, jaké to je být profesionálním sportovcem, a přemýšleli o tom, jaký sport je jim blízký.

Slavíme 100 let 2. třída

Témata pro oslavy ve 2. třídě byla:
• JAK SE MLUVILO
• FILM
Pro nás, pro děti, byl zajímavý VEČERNÍČEK. Již víme, že se nejprve vysílal jen v neděli a v současnosti ho  můžeme vidět každý den. Večerníček byl černobílý a dneska je krásně barevný. Je mu už víc jak 50 let a přesto mluví chlapeckým hlasem. Tomu chlapci bylo tenkrát 6 let a jmenoval se Michal. Z novin jsme si složili  jeho čepičku a po té si Večerníčka i nakreslili.
Všichni jsme se těšili na Pochod státnosti a na připravené úkoly. Pochod  jsme zahájili  státní hymnou a vyrazili na připravenou trasu. Při plnění úkolů nás potrápil silný vítr. Nevadilo nám to. Hlavně, že jsme našli poklad.
Velkou radost jsme měli ze starých her a předmětů, které nám na výstavku do třídy půjčili rodiče, babičky a dědečkové, strýčkové a tetičky. Doma jsme s nimi hledali všude – na půdě, ve sklepě, na chalupě. Bylo dobré, že jsme si s věcmi mohli pohrát a některé i vyzkoušet (mlýnky – mleli jsme zrnkovou kávu a piškoty).

Slavíme 100 let 3. třída

V rámci projektu 100. výročí založení Československa zpracovávali třeťáci téma T. G. Masaryk a celý projekt si velmi užili. Nejen, že navštívili muzeum T. G. M. v Lánech, kde načerpali mnoho informací, ale společně také připravili o životě a rodině T. G. M plakát tak, jak Masaryka vnímají oni. Společně shromáždili nádhernou výstavku předmětů (za přispění rodičů a prarodičů, kteří jim pomáhali) užívaných v průběhu 100 let, která by svou zajímavostí mohla konkurovat leckterému muzeu. V neposlední řadě krásně představili předměty z výstavky ostatním třídám a tak přispěli ke sdílné atmosféře celého projektu.

Slavíme 100 let - 5. třída

Projekt „SLAVÍME 100 LET VÝROČÍ“ vznikl díky oslavám významných “osmiček“ v české historii. Pátý ročník pracoval na tématech architektura a vědci. Jejich práce byla přínosná nejen jim samotným, ale i pedagogům. Byl to opravdu krásný pohled, jak se děti stmelí a dokáží táhnout za jeden provaz. V průběhu dne žáci museli pracovat s texty, obrázky, kreslit, vyrábět, ale také přemýšlet, diskutovat, pomáhat si a spolupracovat. Výstava už je jen “třešnička na dortu“.

SLAVÍME 100 LET REPUBLIKY

V letošním roce si celá naše republika připomene významné historické výročí 100 let vzniku ČSR. Naše základní škola Husinec-Řež nezůstala s rukama v klíně, a aktivně se zapojila do oslav tohoto dějinného mezníku projektem: „SLAVÍME 100 LET REPUBLIKY“. Ve třídách jsme zpracovávali jednotlivá témata napříč staletím. V deset hodin dopoledne byl projekt slavnostně zahájen zpěvem národní hymny.  Po zpěvu se celá škola vydala na pochod přírodou, kde nás čekali zábavné úkoly. V závěru každá třída hledala svůj poklad. Po skončení pochodu proběhla výstavka věcí, které děti donesly k této příležitosti, písemností a v neposlední řadě výstava kreseb i maleb dětí. 

Zobrazit podrobnosti

Prezentace Základní školy Komenda


Zástupkyně Základní školy Komenda v Kralupech nad Vltavou nám v úterý 13.11.2018 v 16 hodin přijdou představit svoji školu, která je zároveň spádovou školou pro naši školu pro 2. stupeň.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni do jídelny školy, kde následně proběhne přednáška o Kyberšikaně.

 

VÁNOČNÍ KRABICE DĚTEM

ANEB DĚTI DARUJÍ DĚTEM K VÁNOCŮM 2018
Naše škola se společně s OÚ Husinec-Řež zapojí do charitativní předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin při aktivizačním centru Farní charita Příbram. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě mu udělá velkou radost.

Jak se můžete zapojit? 

Zobrazit podrobnosti

Třeťáci v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech

Třeťáci ve středu navštívili v rámci celoškolního projektu 100. let od založení Československé republiky muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Muzeum nemá dlouhou historii – bylo založeno v roce 2003, vybudované v budově bývalé sýpky coby hospodářské budovy patřící k zámku v Lánech. Ve dvou podlažích nám dalo možnost nahlédnout do životního příběhu T. G. Masaryka a jeho rodiny, do jeho práce a působení v různých sférách života československé společnosti v 1. polovině 20. století, i do zařízení a vybavení domácnosti rodiny Masarykových.

Zobrazit podrobnosti

OSLAVY 100 LET ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt „100 let naší republiky“ napříč školou - 23.10 2018
 
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let! Základní a mateřská škola Řež přichází s projektem na oslavu tohoto republikového jubilea.
Zobrazit podrobnosti

Zrušení kroužku šachů

Z vážných zdravotních důvodů lektorky bude kroužek šachů tento rok zrušen. Platba za kroužek bude vrácena.

Navrhujte LOGO ŠKOLY

Škola by si zasloužila pěkné LOGO, proto jsme spustili projekt LOGO ŠKOLY, který je zaměřen na to, aby žáci získali ke své škole bližší vztah a sami si zkusili vytvořit, nakreslit, namalovat symbol školy. K návrhům se mohou připojit i rodiče či další přátelé školy. Vítězné logo budeme používat na tiskopisech školy. V průběhu měsíce září je možné návrhy odevzdat v ředitelně školy. 1.října pedagogové školy vyberou nejzdařilejší návrhy, které očíslují a vyvěsí na nástěnce u vstupu do školy. V prvním říjnovým týdnu proběhne hlasování formou čísel vhozených do schránky pod nástěnkou. Čísla rozdají třídní učitelé ve svých třídách. V pátek 5. října vyhlásíme vítězné logo.

Uvítání v novém školním roce


Milí žáci, vážení rodiče, vážené kolegyně a příznivci školy,


dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na prahu školního roku, který bude pro naši školu plný novinek, očekávaní a důležitých informací.

Léto je téměř za námi, a tak doufám, že vaše léto bylo plné nezapomenutelných dobrodružství, úžasných výletů, skvělých okamžiků, ale i šťastných návratů. Chtěla bych popřát žákům, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům hodně spokojenosti, trpělivosti, optimismu a pevné nervy. Doufám, že v pondělí 3. září všichni vykročíme pravou nohou, a tak nastávající školní rok bude úspěšný.

Lucie Dražilová

 
 
 

Organizace prvního školního týdne

První třída
3.9. 2018 - Slavnostní zahájení před budovou školy, konec vyučování 8.45 – 9.00 hodin
4.9. 2018 - 2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.40 hodin)
5.9. 2018 - 3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45 hodin)
6.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin)
7.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin)
 
Druhá až pátá třída
3.9. 2018 - Slavnostní zahájení před budovou školy, konec vyučování 8.45 – 9.00 hodin
4.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – třídnické práce
5.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – třídnické práce
6.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – výuka dle rozvrhu
7.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – výuka dle rozvrhu

 

Po ukončení vyučování plynule navazuje družina.

Poděkování

Velký a vřelý dík patří skupině dobrovolníků panu Kocurovi, Mixovi, Kresovi, Kristovi v čele s panem Piskáčkem, kteří se podíleli na  zlepšení  IT systému v budově školy. Děkuji všem, kteří se na této dobrovolné akci podíleli. Vaší pomoci si velice vážím a těším se na další spolupráci.   Lucie Dražilová

Pomůcky pro 1. ročník 2018/2019

Pomůcky, které děti dostanou ve škole:
Veškeré učebnice, pracovní sešity, písanky, notýsek, skládací abecedu.
Dále děti dostanou 2x trojhrannou tužku, pastelky silné trojhranné 6 ks do penálu, voskovky, plastelínu, plastovou modelovací podložku A4, sadu štětců, gumu a stíratelnou tabulku s fixou.

Pomůcky, které připraví rodiče:

Zobrazit podrobnosti

Nové webové stránky

Dne 4.6.2018 byly spuštěny nové webové stránky školy, které jsou postavené na šabloně vybrané rodiči. Stránky jsou stále ve vývoji a v nejbližší době se můžete těšit na novou fotogalerii, stránku s projekty školy a mnoho dalšího. Na stránkách rovněž najdete informace o činnosti Školské rady a Spolku přátel ZŠ a MŠ. Věříme, že se vám bude nová prezentace školy líbit a poskytne vám cenný informační zdroj. Nalezené chyby a připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu webmaster@husinecrez.cz

Letní zahradní slavnost

 Prvňáčci ze ZŠ Husinec - Řež Vás srdečně zvou na letní zahradní slavnost. Ve středu 20.06.2018 od 16 hodin na školní zahradě a v případě nepříznivého počasí v prostorách školy. Výtěžek z akce použijeme na nákup knih do školní knihovny.

Škola v přírodě - Benecko 28.05. - 01.06.2018

 

První třída společně s předškoláky z MŠ  byla na škole v přírodě v Benecku, 28. 5. – 1. 6. 2018. Hráli hru Lesní strážci.

První den
Po obědě jsme se začali seznamovat s Lesními strážci. V lesíku nám zanechali zprávu, zjistili jsme,  že naši strážci jsou Strážce Dubu, Strážce Šišek, Strážce Lístků a Strážce Podhoubí. Každý teď k někomu z nich patříme. Pochytali jsme Bažiňáky. Večer jsme si ještě zahráli společenské hry lesních strážců.

Zobrazit podrobnosti

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Husinec – Řež od školního roku 2018/2019

Ředitelství školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Husinec – Řež, příspěvková organizace, rozhodlo podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,


Zobrazit podrobnosti

Focení tříd v

5.6. proběhne focení tříd a focení jednotlivců. Další informace u třídních učitelů.

Vyhlášení ředitelského volna (2)

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018. Bude přerušen provoz školní družiny i školní jídelny. 
 
Z organizačních důvodů bude oba dva dny přerušen provoz mateřské školy. 

Mgr. Josef Hrubý 
ředitel

 

Zápis do 1. třídy na rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00. Přineste s sebou prosím svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Budeme rádi, pokud budete mít již vyplněnou i Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat na přesný čas k zápisu se budete moci od 19. 3. na nástěnce u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku bude ředitelství školy přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 podle následujících kritérií:

1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Husinec - Řež.
3. Dítě má v Základní škole Husinec - Řež sourozence ve vyšším ročníku.
 4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.

Informace a dokumenty k zápisu 2018/2019
 

Den otevřených dveří v

Ve středu 14.3. 2018 se koná den otevřených dveří v naší škole. Během dopoledne od 8:00 do 14.00 hodin můžete přijít do školy a vidět vše "na živo", tedy navštívit i výuku dne.

 

Pomocná ruka ÚJV

„ÚJV Řež je společnost, která klade velkou váhu na moderní technologie a jejich využití v praxi, podporujeme studenty vysokých škol technických oborů a otevíráme každý rok brány údolí stovkám studentů středních i základních škol v rámci odborných exkurzí“, říká Miroslav Horák, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ÚJV Řež, a. s., a dodává: „je proto logické, že podporujeme, již řadu let i školu v naší „rodné“ obci, Husinci-Řeži, například výpočetní a audiovizuální technikou.“

Zobrazit podrobnosti

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00. Přineste s sebou prosím svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Budeme rádi, pokud budete mít již vyplněnou i Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat na přesný čas k zápisu se budete moci od 19. 3. na nástěnce u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku bude ředitelství školy přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 podle následujících kritérií:

1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Husinec - Řež.
3. Dítě má v Základní škole Husinec - Řež sourozence ve vyšším ročníku.
4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.