Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Husinec – Řež od školního roku 2018/2019

Ředitelství školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Husinec – Řež, příspěvková organizace, rozhodlo podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,


 že vyhovuje žádostem zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání ve výše nadepsané škole a přijímá k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 tyto děti (děti jsou uvedeny pod registračními čísly přidělenými u zápisu):

1                      11                    24

2                      13                    26

3                      15                    27

4                      16                    30

5                      17                  

6                      19                   

7                      20                   

8                      21                   

9                      22                   

10                    23

 První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 22. 5. 2018 od 18:00 hodin v budově základní školy.

 Mgr. Josef Hrubý
ředitel školy