Setkání 29. 8. 2018 v 17.00 hodin

Vážení rodiče a příznivci školy,
dovolte mi, abych vás v souvislosti s mým nástupem do funkce ředitelky školy a školky pozdravila prostřednictví školních webových stránek.
Jako nová ředitelka přicházím se svou představou řízení, kterou jsem uvedla do koncepce školy a školky při konkurzním řízení.
Mou představou je vybudovat otevřenou, efektivní, fungující a moderní školu, v níž jsou předávány žákům základy klíčových kompetencí pro přípravu na další stupeň vzdělávání a praktického využití pro budoucí život. Školu, v níž jsou všichni aktéři a partneři vzdělávacího procesu spokojeni. Vytvořit prostor aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální možnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Místo, kde je tým spolupracujících, nadšených, kvalitních a velmi schopných zaměstnanců, kteří sdílejí trvale pozitivní a vysoce profesionální přístup ke vzdělávání dětí, komunikaci s rodiči i k bezproblémovému zajištění provozu školy směřující k úspěšnému naplnění stanovených cílů.
    
Ráda bych navázala na výsledky školy a školky z let minulých, zrealizovala své nové představy a budovala školu a školku ve spolupráci se zřizovatelem, učitelským sborem k vaší i naší spokojenosti. Bezpochyby nám všem jde hlavně o to, aby děti, které se ve škole vzdělávají, měly všestranné možnosti vzdělávat se. Přeji si, aby žáci, učitelé a všichni zaměstnanci školy měli dobré podmínky pro svoji práci. Určitě se všichni včetně mě budeme snažit, aby tomu tak bylo.
    
Ve škole došlo během prázdnin k personálním změnám, které byly způsobeny odchodem některých zaměstnanců. Personálně jsem doplnila pedagogický sbor tak, že máme pokryto vzdělávání vašich dětí pedagogy s patřičnou kvalifikací.
   
Ráda bych se s vámi setkala před zahájením školního roku ve středu 29. 8. 2018 v 17.00 hodin v budově školy, kde bych představila i nové paní učitelky.
Těším se na vzájemnou spolupráci a přeji všem dětem, žákům, rodičům a zaměstnancům školy a školky šťastné vykročení do školního roku 2018/2019.
Mgr.Bc. Lucie Dražilová

Koncepci rozvoje ZŠ a MŠ najdete v dokumentech ke stažení viz následující odkaz