Poděkování

Velký a vřelý dík patří skupině dobrovolníků panu Kocurovi, Mixovi, Kresovi, Kristovi v čele s panem Piskáčkem, kteří se podíleli na  zlepšení  IT systému v budově školy. Děkuji všem, kteří se na této dobrovolné akci podíleli. Vaší pomoci si velice vážím a těším se na další spolupráci.   Lucie Dražilová