Organizace prvního školního týdne

První třída
3.9. 2018 - Slavnostní zahájení před budovou školy, konec vyučování 8.45 – 9.00 hodin
4.9. 2018 - 2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.40 hodin)
5.9. 2018 - 3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45 hodin)
6.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin)
7.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin)
 
Druhá až pátá třída
3.9. 2018 - Slavnostní zahájení před budovou školy, konec vyučování 8.45 – 9.00 hodin
4.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – třídnické práce
5.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – třídnické práce
6.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – výuka dle rozvrhu
7.9. 2018 - 4 vyučovací hodiny (8.00 – 11.40 hodin) – výuka dle rozvrhu

 

Po ukončení vyučování plynule navazuje družina.