Navrhujte LOGO ŠKOLY

Škola by si zasloužila pěkné LOGO, proto jsme spustili projekt LOGO ŠKOLY, který je zaměřen na to, aby žáci získali ke své škole bližší vztah a sami si zkusili vytvořit, nakreslit, namalovat symbol školy. K návrhům se mohou připojit i rodiče či další přátelé školy. Vítězné logo budeme používat na tiskopisech školy. V průběhu měsíce září je možné návrhy odevzdat v ředitelně školy. 1.října pedagogové školy vyberou nejzdařilejší návrhy, které očíslují a vyvěsí na nástěnce u vstupu do školy. V prvním říjnovým týdnu proběhne hlasování formou čísel vhozených do schránky pod nástěnkou. Čísla rozdají třídní učitelé ve svých třídách. V pátek 5. října vyhlásíme vítězné logo.