OSLAVY 100 LET ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt „100 let naší republiky“ napříč školou - 23.10 2018
 
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let! Základní a mateřská škola Řež přichází s projektem na oslavu tohoto republikového jubilea.

Projekt „100 let naší republiky“ napříč školou nabídne 23.10 2018 speciální akci, které se může zúčastnit každé dítě, každý žák, každá žákyně. Projekt bude plný nejen kulturních zážitků (viz harmonogram), ale i ideální příležitost, jak stylově oslavit kulaté výročí od vzniku republiky a  také rozhýbe tělo  Pochodem  české státnosti. Pobýt na čerstvém vzduchu a sejít se s přáteli. A nejen to. Na konci získají všichni diplom. Za splnění některých úkolů i medaili. 

HARMONOGRAM PROJEKTU:
22. 10. 2018 – instalace panelů, plakátů a materiálů vytvořených Spolkem rodičů a přátel školy k tématům připraveným pro danou třídu.
22. 10. - 26.10 2018 - výstavka „Československo napříč světem po dobu 100 let" Ve třídách bude instalována   výstavka předmětů, které děti nalezly doma, na půdách, ve sklepech u babiček, tetiček …

8,00 – 10,00 KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČÁST 
• MŠ – bude mít aktivity v souladu s Třídním vzdělávacím programem každého oddělení
• 1. třída – Móda v průběhu 100 let
              Životní prostředí
• 2. třída – Jak se mluvilo
              Film
• 3. třída – T. G. Masaryk
• 4. třída – Hudebníci
              Sport
• 5. třída – Architektura a stavitelé
              Vědci

Výstup – myšlenková mapa, kresba, model, slohová práce, prezentace, dle volby dětí

10.00 – POCHOD ČESKÉ STÁTNOSTI – za pomoci paní vychovatelek ze ŠD
   • Zahájení pochodu státní hymnou u lípy na zahradě školy
   • Trasa podél řeky Vltavy, půjde se podle fáborků barvy trikolóry, na jednotlivých stanovištích splníme úkoly
          např. zazpívejme si oblíbenou píseň T.G. Masaryka – Ach synku, synku …
      nakresli T.G. Masaryka – podle vzoru – 3 nejlepší portréty budou odměněni medailemi
 
11:40 – ukončení pochodu u lípy na zahradě školy
   • předání diplomů všem zúčastněným
   • předání medailí za vyhlášenou VV soutěž