Logo školy

 

Předmětem této akce bylo navrhnout logo pro naši školu.

Logo mělo být jednoduché, minimalistické, srozumitelné a vystihující. Škola bude logo užívat pro běžné tiskoviny v rámci úředního styku, klasickou reklamu (TV, tisk, plakáty), reklamní tiskoviny, internet a internetové prezentace, výstavy. Bylo třeba mít na paměti čitelnost značky v celé škále použití jak při zmenšení, tak i při zvětšení, snadnou reprodukovatelnost a jednoduchou aplikaci včetně široké použitelnosti (plakáty, hlavičkový papír, vizitky, potisk textilu, hlubotisk, vypalování laserem apod.).

Vítězný návrh loga vytvořila žákyně Jitka ze 3.třídy.