Třeťáci v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech

Třeťáci ve středu navštívili v rámci celoškolního projektu 100. let od založení Československé republiky muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Muzeum nemá dlouhou historii – bylo založeno v roce 2003, vybudované v budově bývalé sýpky coby hospodářské budovy patřící k zámku v Lánech. Ve dvou podlažích nám dalo možnost nahlédnout do životního příběhu T. G. Masaryka a jeho rodiny, do jeho práce a působení v různých sférách života československé společnosti v 1. polovině 20. století, i do zařízení a vybavení domácnosti rodiny Masarykových.


Děti v naučném programu vyslechly informace o úloze T. G. Masaryka v Hislneriádě a následcích, které účast Masaryka v tomto procesu měla pro něj samotného i jeho rodinu. Dozvěděly se o dění a atmosféře v tehdejší společnosti a postojích lidí k židovské menšině. Hilsneriáda byla spojena s největšími projevy antisemitismu na českém území během 19. století. Silným zážitkem bylo také shlédnutí němého filmu natočeného o Hilsneriádě.
Opomenuta nezůstala ani práce paní Alice Masarykové, zakladatelky československého Červeného kříže a zmíněn byl i příběh Jana, syna T. G. M. Utajené nezůstaly ani každodenní zvyklosti T. G. M., jako třeba obliba švestkových knedlíků 😊.
Třeťáci po celou dobu návštěvy skvěle pracovali na přípravě podkladů do projektu.