Matematika prof. Hejného - tematické setkání s rodiči

Pozvánka na odborně zaměřené tematické setkání s rodiči na téma:
Matematika prof. Hejného
Dne : 5. 11. 2018
Kde: v jídelně základní a mateřské školy
Čas: v 17.00 hodin
Přednášející: RNDr. Ivana Koutská, Mgr. Jana Beránková
Otázky a témata, kterých se chceme během přednášky dotknout:

Matematika, která rozvíjí úsudek a představivost.
Motivace dětí v objevování matematiky.
Co je matematika prof. Hejného?
Je to především matematika učená zábavnou formou, kdy se žáci pohybují v různých pro ně přirozených prostředích a osvojují si tak poznatky přirozeným způsobem.
Jednou ze silných stránek práce v prostředích je motivace dětí k práci. Děti mají často pocit, že si hrají, a ani nevnímají, kolik různých úkolů vyřešily. Některá prostředí vycházejí z běžného života a z vlastní zkušenosti dětí (např. autobus, rodina, krokování, schody), jiná využívají přirozené hravosti dětí (rébusy, výstaviště, pavučiny, neposedové, zvířátka dědy Lesoně, krychlové stavby, parkety).