Slavíme 100 let 3. třída

V rámci projektu 100. výročí založení Československa zpracovávali třeťáci téma T. G. Masaryk a celý projekt si velmi užili. Nejen, že navštívili muzeum T. G. M. v Lánech, kde načerpali mnoho informací, ale společně také připravili o životě a rodině T. G. M plakát tak, jak Masaryka vnímají oni. Společně shromáždili nádhernou výstavku předmětů (za přispění rodičů a prarodičů, kteří jim pomáhali) užívaných v průběhu 100 let, která by svou zajímavostí mohla konkurovat leckterému muzeu. V neposlední řadě krásně představili předměty z výstavky ostatním třídám a tak přispěli ke sdílné atmosféře celého projektu.