Slovo k začátku nového školního roku

Zobrazeno: 447
Vážení a milí rodiče, děti, žáci, přátelé školy,
s blížícím se koncem prázdnin mně dovolte Vás všechny srdečně přivítat do nového školního roku. Ten minulý byl ve znamení mnoha inovací a zlepšení, díky kterým držíme krok s dobou. Hledáme smysluplné podněty, které z naší školy činí místo zanechávající nesmazatelnou, příjemnou stopu ve všech, kteří k nám zavítají.
Nová životní etapa začíná našim prvňáčkům. Ve škole se na ně těší nejen pedagogický sbor, ale také starší spolužáci. Všichni jsme připraveni jim pomoci a přejeme jim hodně úspěchů ve školní práci i spoustu nových kamarádů. Rodičům prvňáčků přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde vše hned napoprvé. Významný je tento školní rok i pro páťáky, kteří se na jeho konci s naší školou rozloučí. Věřím, že svým přístupem k učení v jednotlivých předmětech získají pevné základy, na nichž budou moci budovat svoji úspěšnou budoucnost v jiné škole. Do nového školního roku vstupuje naše škola s celou řadou změn. Školní družinu se podařilo rozšířit o další oddělení, tudíž máme kapacitu vyhovět všem zájemcům. Díky velké podpoře a vstřícnosti zřizovatele se nám podařilo zrealizovat opravu fasády školy, vymalovat část základní školy, schodiště a celou mateřskou školu, vybavit šatny skříňkami, pořídit skříňky do nového oddělení družiny, nakoupit potřebné pomůcky pro děti. Nevěnujeme pozornost pouze vylepšování technického zázemí naší školy a školky, ale myslíme i na problémy spojené s průběhem výchovně vzdělávacího procesu. Připravili jsme pro naše děti a žáky aktivity, které znají z let minulých – projektové dny, školní exkurze, kurzy i výlety, soutěže znalostní, sportovní, kulturního umu a víme, že i letos mnozí z nich dosáhnou krásných výsledků. Závěrem děkuji všem, kteří se na chodu školy a naladění podílí. Velké dík patří také dobrovolným maminkám a tatínkům, kteří během léta ve škole pomáhali. Všem přejeme úspěšný školní rok 2019/2020.
                                                                        Za všechny zaměstnance školy Lucie Dražilová