Třeťáci v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech

Třeťáci ve středu navštívili v rámci celoškolního projektu 100. let od založení Československé republiky muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Muzeum nemá dlouhou historii – bylo založeno v roce 2003, vybudované v budově bývalé sýpky coby hospodářské budovy patřící k zámku v Lánech. Ve dvou podlažích nám dalo možnost nahlédnout do životního příběhu T. G. Masaryka a jeho rodiny, do jeho práce a působení v různých sférách života československé společnosti v 1. polovině 20. století, i do zařízení a vybavení domácnosti rodiny Masarykových.

Zobrazit podrobnosti

Zrušení kroužku šachů

Z vážných zdravotních důvodů lektorky bude kroužek šachů tento rok zrušen. Platba za kroužek bude vrácena.