Školní noviny

Školní noviny mají na webových stránkách tuto vlastní záložku, tady najdete všechna čísla noviny i letáky redakce se všemi podrobnostmi !!!
 
Motto: "Noviny od dětí pro děti."
• Příspěvky by měly vytvářet především děti. Rodiče a dospělí pouze radí, navádí a pomáhají.
• Prvotními čtenáři jsou také děti, i když budeme rádi, když si noviny přečte i široká veřejnost.
• Vychází 1x měsíčně, vždy 3. pátek v měsíci.
• Tištěnou verzi ve formátu A3 distribuujeme všem žákům ZŠ a zaměstnancům ZŠ a MŠ zdarma.
• Elektronická verze ve formátu pdf je k dispozici na webu školy.
• Organizační informace pro rodiče budou včas zveřejňovány zde na webu a na nástěnce před vstupem do školy.
• Příspěvky vznikají jak ve škole (na tzv. schůzkách redakce), tak i doma nebo kdekoli jinde.
 
Schůzky redakce:

• Každý 1. a 2. pátek v měsíci v čase 7:00 – 7:40 v učebně 4. třídy (1. patro vedle ředitelny), případná změna bude včas oznámena.
• Účast dobrovolná, může být i pravidelně nepravidelná (tzn. stačí přijít jednou, dvakrát nebo pokaždé, nemusíte se nikde hlásit).
• Vytváříme zde ankety, rozhovory, průzkumy atd., utváříme rubriky a koncepci novin.

Domácí příspěvky:
• Aby mohly přispívat úplně všechny děti (nejen ty, co přijdou na schůzku redakce), můžete vytvořit příspěvek i doma, nebo kdekoli jinde
• Každý měsíc vyhlašujeme pro tyto příspěvky společné téma.
• Napište, namalujte nebo vytvořte příspěvek na zadané téma, nebo na jakékoli jiné téma, které vás napadne.
• Publikujeme nejen články a obrázky, ale i křížovky, sudoku, hádanky, vtipy, návody, recepty atd.
• V případě, že se pro dané číslo sejde příliš mnoho příspěvků, dostávají přednost děti, které ještě nepublikovaly. Zatím se ale nestalo, že by se nám něco nevešlo 
• Příspěvky odevzdejte do data uzávěrky buď na schůzce redakce, své paní učitelce, nebo mailem na adresu redakce.
 
kontakt: redakce@husinecrez.cz
 
Téma měsíce září: prázdniny – můj prázdninový zážitek
Uzávěrka: 14.9.