Up

Dokumenty ke stažení

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

V příloze najdete plnou moc k zastupování při zápisu do naší školy.
V případě přijetí dítěte do školy je tato plná moc platná po celou dobu docházky do naší školy pokud nedojde ke změně ze strany zákonných zástupců dítěte.