Up

Dokumenty ke stažení

V příloze najdete Řád školní zahrady a školního hřiště.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

Školní řád základní školy platný od 3. 9. 2018.

V příloze najdete plnou moc k zastupování při zápisu do naší školy.
V případě přijetí dítěte do školy je tato plná moc platná po celou dobu docházky do naší školy pokud nedojde ke změně ze strany zákonných zástupců dítěte.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování.