Up

Volnočasové aktivity

Závaznou přihlášku vyplňte prosím přesně a čitelně, dle nabídky a rozvrhu, a předejte ji ve škole  D. Kubrychtové (třídní učitelka 3.A), nebo ji zašlete emailem na kubrychtova@husinecrez.cz co nejdříve, nejpozději do 13. 9. 2018, místa v jednotlivých kroužcích budou obsazována postupně podle doručení přihlášek. Při přihlašování prosím respektujte, pro které skupiny je aktivita určena.

Podrobný rozvrh volnočasových aktivit s vyznačením těch, které budou, respektive nebudou otevřené.

Podrobná nabídka volnočasových aktivit.