Čísla účtů školy a platby

Zobrazeno: 812

Účet školy: 3262282339/0800

Na tento účet poukazujte platby za předškolní vzdělávání, školní družinu a kroužky organizované školou.


Detaily plateb za družinu a předškolní vzdělávání viz záložky Mateřská škola a Školní družina.


Platba za stravné je na účet školní jídelny viz záložka Školní jídelna.


Variabilní symbol: pro školní jídelnu individuální číslo přidělené školou každému žáku či dítěti,

pro platbu družiny a kroužků napiště do poznámky platby jméno a příjmení dítěte (individuální číslo jim bude přiděleno později)