Naše škola

Zobrazeno: 5727

 

Základní škola a mateřská škola  Husinec – Řež je plně organizovanou základní a mateřskou školou s prvním stupněm a školní družinou. Nachází se v klidném prostředí uprostřed krásného údolí řeky Vltavy. Součástí školy a školky je rozsáhlá zahrada s herními prvky, hřištěm, sezením, dřevěným altánkem vhodným pro výuku v přírodě a několika stromy.
 
Obec odkoupila dům číslo popisné 17 v roce 1934 a po nezbytných stavebních úpravách zde byla v roce 1936 slavnostně otevřena škola. Povodně v roce 2002 zasáhly obec a poškodily také budovu školy. Část, ve které se nacházela mateřská škola, musela být znovu postavena. Později došlo k úpravě podkroví školy a vznikla nová učebna a keramická dílna. V roce 2015 získala obec od MŠMT dotaci na přístavbu školy, díky které došlo ke zvýšení kapacity základní školy, mateřské školy, školní jídelny i družiny.
 
Vyučujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola, příprava pro život“, jehož cíle směřují k všestrannému rozvoji žáků. Pro školní rok 2019/2020 byla provedena revize tohoto dokumentu a byl aktualizován obsah vzhledem k novému zaměření výuky anglického jazyka, zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti, rozšířeného  využití ICT techniky a zlepšení podmínek vzdělávání žáků se speciálními potřebami učení a chování.
 
Cílem školního vzdělávacího programu je vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, postoji a kompetencemi, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti současné doby, být připraveni pro život. Nově koncipovaný ŠVP je orientován na rozvoj kompetencí každého žáka, respektuje osobní maximum a individuální potřeby, rozvíjí nadání a zájmy.