Organizace školního roku v 2021/2022

Zobrazeno: 6589
Organizace školního roku 2021/2022 v Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež vychází ze „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2021/2022)“, vydaného MŠMT.
 
Zahájení školního roku 1.9.2021 v 8:00 hodin
 
Prázdniny ve školním roce 2021/2022:
v době prázdnin a ředitelského volna je přerušen jak provoz školy, tak i školní družiny
Podzimní prázdniny        27. – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny          23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 
Pololetní prázdniny           4. 2. 2022
Jarní prázdniny                 7. 2. – 13. 2. 2022
Velikonoční prázdniny     14. 4. 2022
Hlavní prázdniny               1. 7. – 31. 8. 2022
 
Třídní schůzky:
Září – konzultace, tripartitní schůzky
 
Konzultační odpoledne:
Listopad -  konzultace, tripartitní schůzky
Dle potřeby vyučujících a zákonných zástupců
 
Další důležité termíny:
Zápis do ZŠ 1. tříd na školní rok 2022/2023:     19. 4. a 25. 4. 2022
Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023:                9. 5. a 16. 5. 2022