Členové školské rady

Ing. Petr Mixa - zvolen za zákonné zástupce žáků, předseda
Mgr. Miluše Volková - zvolena za pedagogy 
Zuzana Sýkorová - jmenována zřizovatelem
 
Kontakt na školskou radu - skolskarada@husinecrez.cz