Volby do školské rady

Volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež, příspěvková organizace se uskuteční dne 9. 4. od 17:00 do 19:30. Z řad zákonných zástupců se bude volit jeden z následujících kandidátů:

RNDr. David Brož, CSc.
Ing. Petr Mixa,
RNDr. Andrej Plecháček
Za účast při volbách děkujeme.