Výsledky voleb z řad zákonných zástupců do školské rady

Výsledky voleb z řad zákonných zástupců do školské rady konané dne 9. 4. 2018

Volby byly uzavřeny v 19:30.

Volební komise ve složení Mgr. Josef Hrubý (ředitel školy), Mgr. Miluše Volková (učitelka) a Ing. Helena Martináková, Ph.D. spočítala platné hlasovací lístky.

Celkový počet platných hlasovacích lístků byl 63.

Kandidát RNDr. David Brož, CSc. získal 10 hlasů.
Kandidát Ing. Petr Mixa získal 34 hlasů.
Kandidát RNDr. Andrej Plecháček získal 19 hlasů

Závěr volební komise:

Členkou školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se stává pan Ing. Petr Mixa.


Mgr. Josef Hrubý
Mgr. Miluše Volková
Ing. Helena Martináková, Ph.D.