Dopis spolku přátel a rodičům

Krátké seznámení s činností spolku přátel ZŠ a MŠ za poslední období včetně představení plánů pro rok 2019.
Ke stažení : zde
 
Součástí dopisu je rovněž výzva k vyplnění krátkého dotazníku k činnosti spolku ZDE:
Dotazník pro rodiče k vyplnění: zde
 

Spolek přátel a Husinec - Řež

Spolek existuje od roku 2012 a sdružuje rodiče dětí základní a mateřské školy. Smyslem spolku je podpora činnosti školy a školky a rozvoje vztahů rodičů, dětí a zaměstnanců školy a zlepšování komunikace mezi nimi.

Co pro to spolek dělá:

  • Koordinuje vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností
  • Materiálně a finančně podporuje školu a školku (formou nákupu vybavení, finančního příspěvku na akce apod.)
  • Pořádá vzdělávací, kulturní a společenské akce

Akce pro rok 2018

Pro vás a vaše děti připravujeme nebo se podílíme na akcích

Kdy

Akce

Popis účasti spolku

Čt 17.5.2018

Soutěž o logo spolku mezi studenty ZŠ a dětmi v MŠ

Uspořádání akce a odměnění zúčastněných dětí

St 20.6. 2018

Zahradní slavnost ve škole

Ocenění vítězů soutěže o logo spolku

So 23.6. 2018

Den dětí na fotbalovém hřišti

Stánek s deskohraním a balónky – přijďte se pobavit!

Září 2018 Vyhlášení žákovské soutěže o vědecký projekt Sledujte tyto stránky a web školy – bude upřesněno!

18.10.2018

Drakiáda 2018
Zábavné odpoledne s pouštěním draků a jiných létajících zařízení.
3.11.2018 Oslava 100 let vzniku Československé Republiky Velkolepá oslava vzniku Československé Republiky

Říjen / listopad 2018

Diskusní večer o vzdělávání

Termín, místo, téma a host bude upřesněn

Celý školní rok

Kroužky pro děti vedené rodiči

Seznam bude k dispozici v září

Prosinec 2018

Příprava na Vánoce

Nákup dárků pro děti a vyhlášení sbírky pro charitativní projekt

 

Jak se zapojit

1)      Jako člen

Co tím získáte: přímý vliv na chod spolku, hlasovací právo na členské schůzi, možnost kandidovat do výboru spolku. Stačí vyplnit přihlášku za člena a podat ji elektronicky nebo osobně. Výbor spolku schválí vaše přijetí za člena při splnění podmínek členství. Členský příspěvek činí 1 000 Kč za člena na školní rok. Členové jsou povinni uhradit plnou výši členského příspěvku nejdéle do 30. 11. daného roku. V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami spolku člen znovu vyzván k jeho úhradě v novém termínu.

Spolek používá transparentní účet u FioBank č. 2000325429 / 2010

Pro platby, prosíme, uvádějte variabilní symbol pro ZŠ 11111, pro MŠ 22222, do poznámky u platby uveďte jméno a příjmení dítěte, za které je příspěvek hrazen.

2)      Jako podporovatel

Rodiče, kteří se nechtějí stát členy spolku, mohou přispívat na činnost spolku formou daru. Spolek usiluje o takovou činnost (vč. finanční podpory), ze které má mít užitek celá škola a všechny děti. Pokud má rodina více dětí v MŠ nebo ZŠ, tak jakákoliv platba za každé další dítě je projevem solidarity a darem spolku. Podporovatelé jsou zváni na všechny akce spolku i členské schůze, ale nemají hlasovací práva a nemohou kandidovat. Jejich podněty k činnosti spolku jsou velmi vítány a zohledňovány.

3)  Jako akční rodič

Celý rok je příležitost se zapojit do pořádání akcí, přicházet s vlastními návrhy, co by mohl spolek dělat, kde podpořit školu, co by mohlo zajímat rodiče, děti i zaměstnance školy. Obracejte se na výbor a výbor se bude obracet na vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.

Výbor spolku

Obsazení výboru spolku:

  • Jana Miléřová – předsedkyně
  • Lenka Mixová
  • Tomáš Burian

Neformální poradní orgán výboru pro zajištění komunikace se všemi třídami a odděleními školky:
Anna Macková, Zbyněk Kocur, Sabina Hniličková

Drakiáda 2018

  • Kompletní reportáž ze dne je ke stažení zde.
  • Pozvánka na akci je ke stažení zde.

 

 

 

Dětský den v a Husinec Řež

Dětský den proběhl ve znamení deskových her. Spolek si připravil pestrý program, děti mohly hrát nejrůznější deskové hry. Ti nejmenší byli nadšení z lovení rybiček nebo hry Cink, kde jde o pohotovost a zručnost, ti větší skládali obrázky divokých zvířat ve hře Ubungo nebo hráli slovní hru na čas Bomba! Také jsme závodili na cvrnkací dráze.
Atmosféra byla skvělá a děti i rodiče se dobře bavili. Velmi populární bylo střílení z luku. Pokud děti úspěšně střílely z luku a odehrály deskovou hru, dostaly sladkou odměnu a létající balónek. O stánek byl velký zájem, měli jsme plné ruce práce, ale velmi nás to těšilo a slíbili jsme si, že zase příští rok s deskohraním zabodujeme!!!
 

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší logo Spolku přátel a Řež

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší logo Spolku přátel ZŠ a MŠ Řež proběhlo v rámci zahradní slavnosti školy. Výbor našeho spolku měl velmi těžkou úlohu vybrat naše budoucí logo, protože návrhy dětí byly všechny krásné, nápadité a originální, děkujeme všem dětem, které se zapojily do naší soutěže!!!
Věcné ceny dětem věnoval náš spolek, obecní úřad a také pořadatelé zahradní slavnosti  - děkujeme!!
 

1.  místo – 5. třída – Petr Beran

2.  místo - 2. třída – Bety Nedělová

3.  místo – 1. třída – Terezka Bohatová