Členská schůze 27.2. - volby nového výboru

Zobrazeno: 182

Členská schůze proběhla řádně dle stanov a požadavků daných zákonem.

Do výboru Spolku byli zvoleni:

Anna Macková, Lenka Mixová, Lenka Řápková, Martina Grošupová, Silvie Švarcová, Milan Vokatý, Tomáš Burian.  V širší pracovní skupině aktivních rodičů nadále zůstávají Zbyněk Kocur, Pavel Krist a Radka Vokatá.

Z klíčových rolí ve Spolku tím odešly Jana Miléřová a Sabina Hniličková, kterým za jejich práci nejen jménem SPŠ, ale i rodičů a pedagogů děkujeme.

 

 

 

Aktuality 2019/2020

Zobrazeno: 172

Pražská FAMU dočasně zveřenuje pásmo těch nejlepších animovaných filmů, pod názvem Famu dětem. Děti tak mají možnost podívat se na animované filmečky studentů Katedry animované tvorby Famu, které jsme pouštěli na workshopu Malá škola animace v Řeži, plus některé navíc.  Link: https://vimeo.com/showcase/6902721

Členská schůze schválila snížení členských příspěvků z 1000 Kč na 500 Kč na člena a rok. Učinila tak s úmyslem zpřístupnit spolek a zvýšit zájem rodičů o zapojení i finanční podporu spolku. Rovněž schválila nové stanovy spolku. Zápis ze schůze je dostupný zde.

Archiv spolku

Zobrazeno: 15

Archív článků spolku

 

 

Akce plánované pro školní rok 2019/2020

Zobrazeno: 171

Stručný přehled akcí spolku (podrobněji v dokumentu zde):

Kroužek “Zábavná věda” – každý čtvrtek od 16:00 v jídelně školy, přihlásit se může každé dítě se zájmem o pokusy, exkurze, poznávání. Kroužek vedou zkušení vědci a vědkyně z řad rodičů!

Kroužek "Dětský aerobik" pro děti 6-9 let a 10-13 let v tělocvičně Osmička.

Drakiáda – akce pro děti, rodiče a paní učitelky, koncem října na louce za Červenou skálou, pouštění draků a opékání buřtů.

Animátorský workshop – akce pro děti, v listopadu 2019 pod vedením animátorů filmů o tom, co obnáší natočit animovaný film a děti si to budou moci vyzkoušet.

Podpora únikové hry „Přísně tajný výzkum“ - pořádá Ústav anorganické chemie AVČR, testování únikové hry pro Týden vědy 2020 bude organizováno spolkem jako akce pro mládež,  děti a rodiny, zatím neurčeno datum - sobota v listopadu. Podrobnosti registrace brzy zde.

Vánoční dárky pro školu – již tradičně ve spolupráci s pedagogickým sborem obstaráme dárky pro děti do školy, hravé i poučné, které jim zpestří a usnadní výuku.

Nový projekt "Psaní je hraní" pod vedením Jany Münzbergerové, který odstartujeme v únoru 2020. Ve všech třídách proběhne dvouhodinový workshop připravený přímo na míru a výsledkem budou autorské texty dětí, které se můžou stát i součástí knihy!

Sportovní den – tradiční a úspěšná akce pro děti, na jaře 2020. Děti si tak znovu budou moci dát do těla při absolvování zajímavých disciplín z různých sportovních odvětví pod vedením rodičů.

Debaty pro rodiče, školu i děti – šikana a jak na ni, jak se vyznat v informacích, jak motivovat děti… a další témata, která vás zajímají - navrhujte ta svá! Přehled vyvěsíme během září/října.

Návštěva ÚJV a. s. – exkurze pro děti, na jaře 2020, o jaderné vědě i se zábavnými experimenty.

Stručně o Spolku přátel a Husinec-Řež

Zobrazeno: 779

Spolek existuje od roku 2012 a sdružuje rodiče dětí základní a mateřské školy. Smyslem spolku je podpora činnosti školy a školky a rozvoje vztahů rodičů, dětí a zaměstnanců školy a zlepšování komunikace mezi nimi.

Popis činnosti spolku

Koordinuje vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností

Materiálně a finančně podporuje školku a školu (formou nákupu vybavení, finančního příspěvku na akce apod.)

Pořádá vzdělávací, kulturní a společenské akce

Jak se zapojit

Zobrazeno: 816

1)      Jako člen

Co tím získáte: přímý vliv na chod spolku, hlasovací právo na členské schůzi, možnost kandidovat do výboru spolku. Stačí vyplnit přihlášku za člena a podat ji elektronicky nebo osobně. Výbor spolku schválí vaše přijetí za člena při splnění podmínek členství. Členský příspěvek nově od roku 2019 činí 500 Kč za člena na školní rok. Členové jsou povinni uhradit plnou výši členského příspěvku nejdéle do 30. 11. daného roku. V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami spolku člen znovu vyzván k jeho úhradě v novém termínu.

Spolek používá transparentní účet u FioBank č. 2000325429 / 2010. Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „Členský příspěvek 2019-20“.

2)      Jako podporovatel

Rodiče, kteří se nechtějí stát členy spolku, mohou přispívat na činnost spolku formou daru. Spolek usiluje o takovou činnost (vč. finanční podpory), ze které má mít užitek celá škola a všechny děti. Pokud má rodina více dětí v MŠ nebo ZŠ, tak jakákoliv platba za každé další dítě je projevem solidarity a darem spolku. Podporovatelé jsou zváni na všechny akce spolku i členské schůze, ale nemají hlasovací práva a nemohou kandidovat. Jejich podněty k činnosti spolku jsou velmi vítány a zohledňovány.

3)  Jako aktivní rodič

Celý rok je příležitost se zapojit do pořádání akcí, přicházet s vlastními návrhy, co by mohl spolek dělat, kde podpořit školu, co by mohlo zajímat rodiče, děti i personál školy. Obracejte se na výbor a výbor se bude obracet na vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.

Výbor spolku

Zobrazeno: 597
Členové VýborU
  • Anna Macková

  • Lenka Mixová 

  • Lenka Řápková

  • Martina Grošupová

  • Silvie Švarcová

  • Milan Vokatý

  • Tomáš Burian

Členové Neformálního poradního orgánu

Zajištění komunikace se všemi třídami a odděleními školky.

Zbyněk Kocur

Pavel Krist

Radka Vokatá