Přivítání

Zobrazeno: 102

Milí rodiče,

za Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež vás srdečně zdravíme a těšíme se na společné setkávání ve školním roce 2019/2020 jak v rámci školy, tak obce či jinde. Věříme, že se pro vás stane spolek příjemným prostorem, kde budete moci realizovat své nápady nebo vznášet podněty pro zlepšení vztahů mezi rodiči navzájem i se školou a dětmi. Níže naleznete základní informace k tomu, co spolek je, jak je možné se zapojit a co chystá.

Váš   Váš Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Aktuality 2019/2020

Zobrazeno: 107
18.6.2019

Spolek přátel ZŠ a MŠ si dovoluje skrze paní řeitelku zaslat všem rodičům. Jeho elektronickou kopii naleznete zde.

Členská schůze schválila snížení členských příspěvků z 1000 Kč na 500 Kč na člena a rok. Učinila tak s úmyslem zpřístupnit spolek a zvýšit zájem rodičů o zapojení i finanční podporu spolku. Rovněž schválila nové stanovy spolku. Zápis ze schůze je dostupný zde.

Archiv spolku

Zobrazeno: 6

Archív článků spolku

 

 

Akce plánované pro školní rok 2019/2020

Zobrazeno: 106

Stručný přehled akcí spolku (podrobněji v dokumentu zde):

Kroužek “Věda pro každého” – každý čtvrtek od 16:00 v jídelně školy, přihlásit se může každé dítě se zájmem o pokusy, exkurze, poznávání. Kroužek vedou zkušení vědci a vědkyně z řad rodičů!

Kroužek aerobiku pro děti 6-9 let a 10-13 let v tělocvičně Osmička.

Drakiáda – akce pro děti, rodiče a paní učitelky, koncem října na louce za Červenou skálou, pouštění draků a opékání buřtů.

Animátorský workshop – akce pro děti, v listopadu 2019 pod vedením animátorů filmů o tom, co obnáší natočit animovaný film a děti si to budou moci vyzkoušet.

Podpora únikové hry „Přísně tajný výzkum“ - pořádá Ústav anorganické chemie AVČR, testování únikové hry pro Týden vědy 2020 bude organizováno spolkem jako akce pro mládež,  děti a rodiny, zatím neurčeno datum - sobota v listopadu. Podrobnosti registrace brzy zde.

Vánoční dárky pro školu – již tradičně ve spolupráci s pedagogickým sborem obstaráme dárky pro děti do školy, hravé i poučné, které jim zpestří a usnadní výuku.

Sportovní den – tradiční a úspěšná akce pro děti, na jaře 2020. Děti si tak znovu budou moci dát do těla při absolvování zajímavých disciplín z různých sportovních odvětví pod vedením rodičů.

Debaty pro rodiče, školu i děti – šikana a jak na ni, jak se vyznat v informacích, jak motivovat děti… a další témata, která vás zajímají - navrhujte ta svá! Přehled vyvěsíme během září/října.

Návštěva ÚJV a. s. – exkurze pro děti, na jaře 2020, o jaderné vědě i se zábavnými experimenty.

Stručně o Spolku přátel a Husinec-Řež

Zobrazeno: 717

Spolek existuje od roku 2012 a sdružuje rodiče dětí základní a mateřské školy. Smyslem spolku je podpora činnosti školy a školky a rozvoje vztahů rodičů, dětí a zaměstnanců školy a zlepšování komunikace mezi nimi.

Popis činnosti spolku

Koordinuje vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností

Materiálně a finančně podporuje školku a školu (formou nákupu vybavení, finančního příspěvku na akce apod.)

Pořádá vzdělávací, kulturní a společenské akce

Jak se zapojit

Zobrazeno: 746

1)      Jako člen

Co tím získáte: přímý vliv na chod spolku, hlasovací právo na členské schůzi, možnost kandidovat do výboru spolku. Stačí vyplnit přihlášku za člena a podat ji elektronicky nebo osobně. Výbor spolku schválí vaše přijetí za člena při splnění podmínek členství. Členský příspěvek nově od roku 2019 činí 500 Kč za člena na školní rok. Členové jsou povinni uhradit plnou výši členského příspěvku nejdéle do 30. 11. daného roku. V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami spolku člen znovu vyzván k jeho úhradě v novém termínu.

Spolek používá transparentní účet u FioBank č. 2000325429 / 2010. Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „Členský příspěvek 2019-20“.

2)      Jako podporovatel

Rodiče, kteří se nechtějí stát členy spolku, mohou přispívat na činnost spolku formou daru. Spolek usiluje o takovou činnost (vč. finanční podpory), ze které má mít užitek celá škola a všechny děti. Pokud má rodina více dětí v MŠ nebo ZŠ, tak jakákoliv platba za každé další dítě je projevem solidarity a darem spolku. Podporovatelé jsou zváni na všechny akce spolku i členské schůze, ale nemají hlasovací práva a nemohou kandidovat. Jejich podněty k činnosti spolku jsou velmi vítány a zohledňovány.

3)  Jako aktivní rodič

Celý rok je příležitost se zapojit do pořádání akcí, přicházet s vlastními návrhy, co by mohl spolek dělat, kde podpořit školu, co by mohlo zajímat rodiče, děti i personál školy. Obracejte se na výbor a výbor se bude obracet na vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.

Výbor spolku

Zobrazeno: 530
Členové VýborU
  • Jana Miléřová – předsedkyně

  • Lenka Mixová – místopředsedkyně

  • Tomáš Burian – pokladník

Členové Neformálního poradního orgánu

Zajištění komunikace se všemi třídami a odděleními školky.

Anna Macková

Sabina Hniličková

Silvie Švarcová

Radka Vokatá

Zbyněk Kocur