Spolek přátel a Husinec - Řež

Spolek existuje od roku 2012 a sdružuje rodiče dětí základní a mateřské školy. Smyslem spolku je podpora činnosti školy a školky a rozvoje vztahů rodičů, dětí a zaměstnanců školy a zlepšování komunikace mezi nimi.

Co pro to spolek dělá:

  • Koordinuje vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností
  • Materiálně a finančně podporuje školu a školku (formou nákupu vybavení, finančního příspěvku na akce apod.)
  • Pořádá vzdělávací, kulturní a společenské akce