Zobrazeno: 349

Členská schůze proběhla řádně dle stanov a požadavků daných zákonem.

Do výboru Spolku byli zvoleni:

Anna Macková, Lenka Mixová, Lenka Řápková, Martina Grošupová, Silvie Švarcová, Milan Vokatý, Tomáš Burian.  V širší pracovní skupině aktivních rodičů nadále zůstávají Zbyněk Kocur, Pavel Krist a Radka Vokatá.

Z klíčových rolí ve Spolku tím odešly Jana Miléřová a Sabina Hniličková, kterým za jejich práci nejen jménem SPŠ, ale i rodičů a pedagogů děkujeme.