Prezentace Základní školy Komenda


Zástupkyně Základní školy Komenda v Kralupech nad Vltavou nám v úterý 13.11.2018 v 16 hodin přijdou představit svoji školu, která je zároveň spádovou školou pro naši školu pro 2. stupeň.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni do jídelny školy, kde následně proběhne přednáška o Kyberšikaně.