Mikulášská dílna

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,
rádi bychom Vás všechny pozvali do školy a do školky na letošní Mikulášskou trochu jinak ... , která se koná 4. 12. 2018.

Dopoledne se ve všech třídách zastaví Mikuláš, čert a anděl. Odpoledne v 16.00 hod bude na zahradě školy slavnostně rozsvícen vánoční strom a od 17.00 hod se můžete ve všech třídách školy a školky těšit na vánoční dílničky, kde si děti sami, nebo za pomoci doprovodu vyrobí spoustu vánočních drobností. Materiál na dílničky se bude platit zlatými groši, které si budete moci směnit při vstupu do školy. Další podrobnosti viz letáček níže.
Těší se na vás
váš pedagogický sbor a vedení školy