Seminář-Školní zralost

Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči na téma:

Školní zralost
Přednášející: Mgr. Karolina Brožová Ševčíková

Seminář proběhne 3.12.2018 od 17:00 hodin v jídelně základní a mateřské školy.

Otázky a témata, kterých se chceme během přednášky dotknout:
Co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do první třídy.
Kdy je na místě zvažovat odklad školní docházky.
Které oblasti rozvíjet, aby dítě úspěšně zvládlo zahájení školní docházky.
 
Problematiku školní zralosti považujeme z hlediska výchovy a vzdělávání za jednu z klíčových, a to nejen při zápisech dětí do 1. ročníků ZŠ. Vhodné načasování a odpovídající připravenost a zralost dítěte pro nástup do školy může přinášet dlouhodobá pozitiva v průběhu celé školní docházky, z čehož vyplývá i vliv této skutečnosti na celou studijní dráhu jedince. Zároveň si také uvědomujeme, že mnoho dětí má před vstupem do školy se zvládáním základních dovedností, vědomostí a schopností zahrnovaných do pojmu školní zralosti stále větší problémy.