Provozní a vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Provozní a vnitřní řád školní jídelny Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.

Řád školní zahrady a školního hřiště

V příloze najdete Řád školní zahrady a školního hřiště.

Pravidla hodnocení

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy platný od 1. 9. 2016.

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2016.

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny.