Provozní a vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Provozní a vnitřní řád školní jídelny Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2017.

Řád školní zahrady a školního hřiště

V příloze najdete Řád školní zahrady a školního hřiště.

Pravidla hodnocení

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy platný od 1. 9. 2016.

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny.