Informace na školní rok 2017/18


Docházka do ŠD :
Do ŠD mohou chodit pouze děti, které jsou do ŠD závazně přihlášeny. ŠD je obsazována dětmi v pořadí od nejmladších po nejstarší.
Odchod dětí ze ŠD:
1) po skončení výuky do 13:30 hod.
2) od 15:00 hod. volně až do konce provozu ŠD.
V době od 13,30 do 15,00 nelze dítě ze školní družiny vyzvednout ani nemůže odcházet samo.
Docházka a odchod ze ŠD se řídí informacemi, které jste uvedli na zápisovém lístku. Pokud si některý den přejete dítě uvolnit dříve či později, nebo dítě vyzvedne někdo jiný, než jste uvedli na zápisovém lístku, je NUTNÉ PÍSEMNĚ o tom informovat vychovatelku do úkolníčku nebo samostatným lístkem (jméno, datum a čas odchodu, způsob odchodu a Váš podpis), možno využít i e-mail ŠD (do 11,30 daného dne).
Děti odcházející samostatně nelze bez Vašeho písemného souhlasu propustit v jinou dobu, než jakou jste uvedli na zápisním lístku.
Nelze děti ze ŠD pouštět na základě telefonátu.
Poplatek za ŠD:
1) celodenní ŠD 150,-Kč za jeden kalendářní měsíc
2) pouze ranní ŠD 50,- za jeden kalendářní měsíc.
Platby poukazujte na číslo účtu: 3262282339/0800, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.
Platby za ŠD se budou hradit pololetně:
- září – prosinec   splatnost 20.9.2017              celodenní ŠD 600,- Kč/ranní 200,- Kč
- leden – červen  splatnost 20.1.2018               celodenní ŠD 900,- Kč/ranní 300,- Kč
- Prosíme o dodržení termínu splatnosti
Zápis do ŠD:
V tomto školním roce budou v provozu dvě oddělení. Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte/dětí do ŠD v tomto školním roce, vyplňte prosím přiložený zápisní lístek. Prosíme, o vyplnění zápisního lístku a odevzdání nejpozději v úterý 5.9.2017. Lístek vyplňte včetně časů odchodů dítěte ze ŠD.
Vzdělávací program v ŠD budou zajišťovat vychovatelky:
Blanka Hamáčková
Martina Vomáčková
Monika Zemanová
Kontakt ŠD: 607 079 712
         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.