Co děti potřebují od rodičů při nástupu do školy?

Rodiče se často ptají, co by jejich dítě mělo zvládnout na konci předškolního období, aby bylo dobře připraveno na školní docházku.

Jak se říká, každý začátek je těžký.

Příprava dítěte předškolního věku na úspěšný vstup do 1. třídy základní školy ovšem nespočívá v nácviku specifických dovedností (příprava na čtení, psaní, počítání) či pouhém získání konkrétních vědomostí. Jedná se o průběžnou podporu celkového rozvoje dítěte směřujícího k dalšímu vzdělávání.

Čas, láska, porozumění a postupné nastavování pravidel je tou nejlepší devízou, kterou mohou rodiče svému dítěti dát.