Integrace ICT do výuky

Projekt Integrace ICT do výuky byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Díky zapojení do projektu škola získala finanční prostředky na nákup 7 kusů notebooků, výukových programů a doplňků (sluchátka, reproduktory...). Notebooky využívají pro práci učitelé, ale hlavně žáci. Ve škole není prostor pro samostatnou počítačovou učebnu. Zakoupené notebooky doplnily stávající vybavení školy a můžeme tak například kvalitně vyučovat informatiku v 5. třídě nebo využívat notebooky při výuce anglického jazyka.

V rámci projektu pedagogičtí pracovníci školy absolvovali mentoring dle svého výběru a 3 školení zaměřená na využití ICT ve výuce a na moderní výukové metody.

Projekt byl v září 2015 zakončen a v závěrečné evaluační zprávě kladně zhodnocen jeho přínos jednotlivým pedagogům i celé škole.