Medailonky zaměstnanců školy

Zobrazeno: 1504

 

Mgr. Bc. Lucie Dražilová 

Jsem přesvědčena, že kvalitní vzdělání a hodnoty je to, na čem opravdu záleží. V pedagogické činnosti vidím hluboký smysl. Snažím se přistupovat ke vzdělání smysluplně, lidsky, přesto profesionálně a koncepčně. Mám chuť na sobě pracovat a společně růst se svým týmem a svými žáky. Dělám věci celým svým srdcem. Do své práce se snažím vnést radost, optimismus a nadšení. Vážím si každé i negativní zpětné vazby, protože věřím, že může být tím nejlepším zdrojem vlastního rozvoje.
 
 
 
 
 
 
 

Lucie Andreasová Pavlíčková  

Vystudovala jsem střední školu se zaměřením pedagogicko-sociálním. Od mala jsem věděla, že chci být učitelkou a pracovat s dětmi byl můj sen. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala jako učitelka ve školce, po přestěhování do Řeže, jsem s nadšením přijala nabídku pracovat jako asistentka pedagoga.  Nyní pracuji jako sekretářka ředitelky a učitelka výtvarné a pracovní činnosti. Musím říct, že obě pozice mě naprosto naplňují.  Svůj volný čas trávím s rodinou, ráda poslouchám hudbu a miluji zahradničení. 
 
Jsi chytřejší než si myslíš, jsi hezčí než se zdáš a silnější než vypadáš." 
 
 
  
 
 
 
 
Ing. Helena Martináková Švamberková Ph.D.  
 
Ráda chodím do přírody, čtu, hraji "deskovky", pracuji s čísly, luštím rébusy, něco vymýšlím a přijímám nové výzvy, jsem věčný optimista a nemám ráda slovní spojení "to nejde". Během studia doktorského stupně Fyzikální chemie v Brně jsem zároveň začala dálkově studovat obor Zahradní a krajinná tvorba na Mělníce, ve kterém jsem se následně pohybovala i pracovně.  Mezitím jsem si pořídila kupu dětí, tedy vlastně jen 3 a u třetího jsem musela projektování zastavit. A když nejmenší syn poporostl, přišla nabídka pracovat pro mojí domovskou školu.
Činnosti s dětmi mě vždy bavily ať už třeba v turistickém oddílu, nebo s dobrovolnými hasiči a od toho je to jen krůček k tomu pracovat v prostředí, které se věnuje dětem a myslím, že se nám to v Husinecko-Řežské škole a školce daří.    
 
Nemám pochopení pro cynismus, nepřiměřenou kritiku a agresivní požadavky všeho druhu. Ztratila jsem zájem dělat radost lidem, kterým na mě nezáleží, milovat lidi, kteří mě nemilují a usmívat se na ty, kteří se na mě neusmívají.“ – Meryl Streep
 
 
 

1.TŘÍDA 

Mgr. Alexandra Švagrová

 
 
 

2.třída 

Mgr. Miluše Volková  

pedagog, metodik prevence na naší škole
• praxi v oboru má 35 let,20 let v málotřídní škole,z toho 14 let v řídící funkci,3 roky v MŠ v oddělení předškoláků,12 let na druhém stupni ZŠ.

Vystudovala:
Denní studium:  učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na PedgF JEP v Ústí nad Labem
V systému celoživotního  vzdělávání:
    • na Pedg F JEP v Ústí nad Labem - speciální pedagogiku
   • na Pedg F UK v Praze – rodinnou výchovu, Funkční studium II školského managementu pro řídící pracovníky ve školství, Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Práce s dětmi mě baví, proto se dětem věnuji celý život. Důležitý je pro mě lidský přístup k jednotlivým žákům. Pracuji především s malými dětmi, na kterých se mi líbí jejich upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je pro mě úsměvné, že děti jednoduše řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Stále je pro mě zážitkem pozorovat, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich stávají čtenáři, písaři a počtáři.  Snažím se nežít jen prací.
Vyvažuji pracovní povinnosti i něčím jiným. Mám ráda přírodu. Chození po lese nebo po horách je pro mě nejlepším odpočinkem a zdrojem dobré nálady. Ráda cestuji a stále se něco nového učím. Rodina a moji nejbližší jsou pro mě kotvou a zároveň i motorem, jsou mými mentory, aniž by to tušili. 

Každý den si najdi chvilinku na to, co tě udělá šťastným.  Život je série tisíců malých zázraků. Všímej si jich."
 
 

3.třída 

Mgr. Bc. Lucie Dražilová 
      
Jsem přesvědčena, že kvalitní vzdělání a hodnoty je to, na čem opravdu záleží. V pedagogické činnosti vidím hluboký smysl. Snažím se přistupovat ke vzdělání smysluplně, lidsky, přesto profesionálně a koncepčně. Mám chuť na sobě pracovat a společně růst se svým týmem a svými žáky. Dělám věci celým svým srdcem. Do své práce se snažím vnést radost, optimismus a nadšení. Vážím si každé i negativní zpětné vazby, protože věřím, že může být tím nejlepším zdrojem vlastního rozvoje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana Srbková  

Když jsem po rodičovské dovolené v roce 2019 hledala zaměstnání, tak aniž bych o této pozici něco věděla a zajímala se o ni, byla mi nabídnuta pozice asistentky pedagoga. Už jako malá holka jsem si na vesnici ráda hrála s malými dětmi. Z toho důvodu jsem tuto šance pracovat ve škole s dětmi  s radostí přijala. Tato práce mě baví, i když  je to někdy náročné. Líbí se mi jak je vidět na dětech jak se učí a jaké dělají pokroky obzvlášť ty děti, kterým mám jako asistentka pomáhat. Za tuto šanci především děkuji paní ředitelce, že mi toto místo nabídla. Kurz asistenta pedagoga jsem dodělala v červnu 2020. 
 
 
 
 


 

4.TŘÍDA 

Bc. Martina Vomáčková  

S  Řeží i její základní školou jsem spojena od roku 2007. V té době to byla malotřídní škola s celkem 18 žáky a já do ní nastoupila jako vychovatelka do školní družiny. S několika přestávkami zde působím dodnes, nyní jako asistentka pedagoga v první třídě.  
 
Vystudovala jsem střední i vysokou školu v oboru vychovatelství, se zaměřením na handicapované v různých věkových skupinách a na děti do 18 let. Práce s dětmi je jedinečná, protože každé dítě je jedinečné. Někdo umí lépe počítat, jiný umí lépe číst, další je umělec, jiný spíše sportovec, někdo je průbojný více, někdo méně… . Být tolerantní jeden k druhému, mít úctu k dospělému, být cílevědomý a zároveň mít zdravou sebedůvěru je to, na čem svoji práci s dětmi stavím. Mám radost vidět děti kolem sebe postupně růst a rozvíjet své vědomosti a dovednosti. Stejně jako mě potěší, když se pak v Řeži potkáme třeba po letech na procházce a prohodíme spolu pár slov o tom, kam je život vedl dál. 

Jsem všestranně zaměřený člověk, mám ráda sport, a vůbec tak nějak vše, co mé ruce a nohy zvládnou. Ve svém volném čase se věnuji zejména volejbalu a beachvolejbalu,  jízdě na kole, in-line bruslení, turistice, plavání, v zimě to doplním běžkami, sjezdovkami či ledními bruslemi. Baví mě práce na zahradě a tvůrčí práce všeho druhu.  
 
Barbora Kozová  

Absolvovala jsem kurz, abych mohla působit na škole jako asistent pedagoga. Dříve jsem také vypomáhala ve školce, protože práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje. Ráda pozoruji jaké dělají pokroky, ať už ve školce či ve škole.  

Volný čas trávím s rodinou a přáteli. Často sportujeme nebo chodíme na výlety.  

Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě. "
 
 
 
 
 
 
 

5.třída 

Mgr. Lejla Aganjová 

Má cesta k učitelství nebyla přímá, první vysokou školu mám z jiného oboru týkající se mezinárodních vztahů. Magisterský titul z pedagogického vzdělání jsem si doplnila až později. Hraji na klavír, zobcovou flétnu a nyní zkouším objevovat i ukulele. Žiji v Dejvicích, mám ráda hudbu, kulturu a historii. Miluji knížky, často si čtu. A když je čas, ráda si zacvičím jógu. Chodím ráda do přírody, zejména do lesa.   
Nejdříve jsem pracovala s předškolními dětmi s poruchou vývoje řeči v Jedličkově ústavu.  Dále jsem pracovala jako lektorka plavání a také jako pedagog volného času na školách v přírodě. Mezi dětmi se pohybuji celý svůj profesní život. Často přemýšlím o tom, jaké dovednosti a znalosti mi škola dala a co z toho nyní reálně potřebuji a využívám ve svém životě. Přemýšlím nad tím, jaké dovednosti a znalosti budou potřebovat dnešní děti, aby za dvacet, třicet let, mohli vést šťastný a úspěšný život ve světě, který se tak dynamicky vyvíjí?    
Celý život se učíme novým věcem a vždy je co zlepšovat. K tomu se snažím vést i děti, k zodpovědnosti za své učení i za svět kolem sebe. Snažím se je inspirovat k aktivnímu přístupu k životu.    

Děti mají přirozenou touhu objevovat svět a já se je v tom snažím podporovat, ukázat jim tu krásnou, pestrou paletu světa. Snažím se, aby škola byla místem, kam děti chodí rády, kde objevují svět, druhé i sami sebe a zachovávají si radost ze zkoumání světa, jejich přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Byla bych ráda, aby si tento poklad v sobě uchovaly co nejdéle.  
 

 

Učitelka Anglického jazyka

 
Mgr. Lucie Macalová  

Vystudovala jsem obor Český jazyk a anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V Řeži působím od roku 2019 a práce s mladšími dětmi mě velmi baví a naplňuje. Líbí se mi zdejší rodinná atmosféra školy a přátelský kolektiv. 
 
S manželem a syny rádi cestujeme a objevujeme nová místa nebo svůj volný čas trávím s dobrou knihou. 
 
Tím, že učíme jiné, učíme sebe." Seneca 
 
 
  
 

Speciální pedagog

Magdalena Zažímalová  

Studovala jsem speciální pedagogiku, která mi pomáhá vhlížet do dětského světa  i z jiného pohledu a pomáhat dětem překonávat případné překážky. Práce s nimi mě naplňuje, protože je kreativní a nikdy se v ní nic neopakuje. Kromě výuky s dětmi tvořím rukodělné výrobky a sportuji. Ve volném čase ráda chodím do přírody, čtu, mám ráda divadlo a hudbu. 
 
 
 
 

 

 

Družina  

Ing. Blanka Hamáčková 

Vystudovala jsem přírodní vědy v kombinaci s pedagogikou. Škola je můj osud, „chodím“ do ní od doby, kdy jsem začala samostatně ovládat své kroky:) Ráda dětem předávám znalosti a dovednosti, sleduji jejich pokroky a úspěchy. 
 
Můj osobní život a volný čas vyplňuje rodina, sportovní aktivity (občas i s vyšší dávkou adrenalinu), cestování a kreativní vyrábění. Své zájmy a potřeby se snažím skloubit s přírodou. 
Vše co dělám, dělám naplno s cílem zanechat za sebou malou stopu s velkým odkazem. 
 
 
 
  
 
 
Renata Váňová 

Vystudovala jsem střední školu s maturitou. Pracovat s dětmi byl můj tajný sen, ale ten se mi splnil až teď. Pracovala jsem jako administrativní pracovník sekretariátu ředitele. Nynější práce s dětmi mě velmi naplňuje a snažím se být dětem se SVP nápomocná ve zvládnutí jejich učiva. Volný čas trávím především s rodinou, kterou tvoří manžel a 3 děti. Chodím do přírody, pracuji na své zahrádce, čtu knihy ve volném čase. Pocházím z Prahy, ale před 10 lety jsme se usadili v obci Nelahozeves.  
 
Na základní škole Husinec-Řež si cením krásného přírodního prostředí uprostřed údolí řeky Vltavy a kolektivu lidí, kteří dělají vše naplno od srdce.  
 
Vždy je lepší zkusit a neuspět, než nezkusit a celý život si to vyčítat."
 
 
 
 
 
Ilona Rejmonová
 
 
 

Mateřská škola 

Lucie Mayerová 

Již jako malá holka jsem snila o tom, že budu jednou pracovat jako učitelka v mateřské škole. Navzdory tomu, se mé profesní kroky postupně ubíraly jiným směrem, který se ani trochu nepřibližoval práci s dětmi. Když jsem získala své první zkušenosti s hlídáním dětí a příměstskými tábory, které jsem i plánovala a realizovala, tak mě to opravdu přesvědčilo o tom, že tento směr je v mém životě ten pravý. Z fantazie dětí jsem každý den naprosto v úžasu a nikdy nevím, čím mě děti opět překvapí – to je na práci s malými dětmi to úžasné. Já osobně děti vnímám jako bezprostřední, velmi upřímné otevřené dušičky, které nás také dokážou rozesmát a je velmi důležité, je právě v tomto jejich období podporovat, naslouchat jim a pomáhat jim se rozvíjet. 
 
Ve svém volném čase se nejraději věnuji své rodině, ráda sportuji, lyžuji, zahradničím, mám ráda přírodu a zvířata. 

„Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál.“ – Seneca 
 
 
  
 
Eva Machová 

Pocházím z Větrušic, kde žiji se svými dvěma dětmi. Po základní škole jsem vystudovala obor Propagace. Po mateřské dovolené jsem začala pracovat v dětské skupině Větříček ve Větrušicích. Po dvou letech jsem dostala nabídku práce ve státní školce a začala studovat pedagogickou školu ve Svatém Janu po Skalou. V mateřské škole v Řeži učím šestým rokem. Největší odměnou za mou práci je, když vidím spokojené děti, které se těší do školky. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bc. Lenka Bulantová  

Pracuji jako učitelka v Mateřské škole Husinec – Řež. V roce 2015 jsem ukončila bakalářské studium Speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského a opustila jsem tak definitivně práci v bankovní sféře. Hlavní motivací, pro zásadní změnu oboru, byla právě práce s dětmi. Zpětně mohu říci, že mé představy o práci pedagoga byly překonány. Toto povolání je pro mě velice přínosné a obohacující. Každý den mě děti překvapují svým pohledem na svět, svojí bezprostředností, radostí a objevováním zdánlivých maličkostí.  
Na naší základní a mateřské škole oceňuji krásu přírodního prostředí (pohled na řeku a přilehlé skály se jednoduše neomrzí). A samozřejmě také pohodovou atmosféru, o kterou se starají všichni zaměstnanci. 
 
Ve svém volném čase ráda vyrážím do přírody – na kole nebo pěšky, poznávám nová místa a ráda se z těchto míst vracím zpátky domů, do Klecan.  

V životě si často vzpomenu na radu svého strýce Vladimíra Bulanta: „ Hledej v životě to, co máš ráda“  a citát Paula Coelha: „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“   
 
 
 
 
 
Veronika Bílská  

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Boskovicích u Brna. Pocházím z Moravy, kam se vždy ráda vracím. Práce s dětmi je pro mne každodenní inspirací. Největší odměnou a zároveň zpětnou vazbou,  je pro mne dětský úsměv, spokojenost jak dětí, tak rodičů. Ráda sportuji, hraji na klavír. Svůj volný čas nejraději trávím cestováním. 
 
 
 
 

LMŠ Sovička 

Mgr. Magda Frýbortová 

Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň obor ČJ -TV v Ústí nad Labem. Pracovala jsem s několika volnočasovými agenturami, kde jsem byla lektorem vesměs sportovních kroužků. Při rodičovské dovolené jsem spolupracovala se Zuzkou Sýkorovou, která v Řeži provozovala lesní školku. V rámci mé dosavadní praxe jsem učila děti na celém 2. stupni, byla jsem vychovatelkou ve 2. třídě a nyní jsem vedoucí učitelka v LMŠ. Při výchově kladu důraz na celoroční každodenní kontakt s přírodou a udržitelný rozvoj. Doma trávím čas na zahradě se svými 3 syny, mužem, slepicemi, králíky, kočky a prasátky. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Jana Jelínková  

Pracuji jako učitelka v lesní mateřské školce v Řeži. Práce s dětmi mě moc baví, protože to není jen práce, je to pro mě hlavně koníček. Práci s dětmi mám moc ráda a to nejen proto, že jsem také máma od dvou dětí. Děti jsou upřímný a člověk i když má smutnou náladu, děti vám jí hned napraví. Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku a tak práce s dětmi byla jasná volba.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jídelna 

Petra Vargová Adámková 

Vystudovala jsem ekonomickou školu, po škole jsem pracovala v bankovnictví a v IT oboru. Nabídku pracovat ve školní jídelně jsem s radostí uvítala, protože mám ráda děti a zároveň se zajímám o gastronomii a v mé práci se oboje propojuje. 
Mou největší zálibou je asi historie, cestování, focení a ruční tvoření. Mám velmi ráda zvířata a přírodu a snažím se angažovat jejich ochraně. Mám ráda humor, svobodomyslnost, přímost a oceňuji lidí, kteří dokáží pomoci druhým, nesnáším nespravedlnost a lež. 
 
Na naší škole mám ráda krásné prostředí a dobrý kolektiv, který se zde utvořil. 
 
„Co tě nezabije, to tě posílí“. 
 
  
 
Lenka Kytličková  

Vystudovala jsem potravinářskou průmyslovku, po škole jsem pracovala jako cukrářka v pražském hotelu Paříž a i později jsem pracovala v gastronomii. 
Ve škole pracuji od roku 2013 a moje práce ve školní kuchyni mě velmi baví a stále se ráda učím vše nové, co se týká mé práce. 
 
Velmi ráda cestuji, zejména po naší vlasti, ráda čtu a mám ráda sport a filmy. 

Kdo se neumí zasmát sám sobě, nemůže se smát ostatním“. 
 
  
Jiřina Závětová 

Ve školní kuchyni pracuji od roku 2016 a moje práce mě moc baví. Vždy mě potěší kladné odezvy na jídlo, které pro děti vaříme. 
Miluji deskové hry, ruční práce a bojové sporty. Baví mě chodit na procházky s naším pejskem, ráda posedím s přáteli. 

Mám ráda upřímnost, legraci a svou rodinu, naopak nemám ráda, když se lidé k sobě špatně chovají. 

Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit“.   
 
  
 
 
 
Věra Jelínková 

Ve školství pracuju jako pomocná kuchařka něco přes rok, tato práce mě moc baví, líbí se mi její pestrost. Mám ráda bezprostřednost malých dětí. Mám dobré kolegyně, na které se můžu vždy spolehnout. Oceňuji také letní prázdniny, během kterých se mohu věnovat rodině a svým koníčkům - jako je práce na zahradě, sportování, procházky se psy, podnikání různých výletů a renovace starého nábytku. 

Buďme, když jsme zdrávi, neustále takoví, jakými si umiňujeme být, když stůněme.“ Gaius Plinius 
 
 
 
 

Úklid a školníci 

Miluše Šenfluková 

Po ztrátě zaměstnání dva roky před důchodem, jsem do zdejší školy nastoupila v roce 2017 jako uklízečka. V roce 2019 jsem odešla do důchodu. Do školy jsem nastoupila zpět po prázdninách v loňském roce a mám zde dva malé úvazky. Provádím ranní úklid ve školce a škole a nosím svačinky do LMŠ. Občas i zaskočím kde je potřeba.  
 
 
 
 
  
Štěpán Šenfluk 

Do školy jsem nastoupil v lednu  2020 jako uklízeč. Snažím se udržovat školu v dobrém stavu. Od července mám i částečný úvazek jako školník v celém areálu školy, školky a i v LMŠ.  
 
 
 
 
 
 
 
Karel Černý  

 
Nesmíš být nikdy líný,
nesmíš se práce bát,
snaž se snaž, jak nejlíp to znáš.
Co děláš to dělej rád!

Teď momentálně dělám rád pro školu.