Organizace školního roku v LMŠ 2021/2022

Zobrazeno: 648

Organizace školního roku 2021/2022 v Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež vychází ze „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2021/2022)“, vydaného MŠMT.

Zahájení školního roku 1. 9. 2021
 
Prázdniny ve školním roce 2021/2022:
v době všech školních prázdnin kromě vánočních a hlavních není provoz v MŠ přerušen
 
Podzimní prázdniny      27. – 29. 10. 2021                - běžný provoz
Vánoční prázdniny        23. 12. 2021 – 2. 1. 2022     - provoz přerušen
Pololetní                             4. 2. 2022                             - běžný provoz
Jarní prázdniny                7. 2. – 13. 2. 2022               - běžný provoz
Velikonoční prázdniny  14. 4. 2022                            - běžný provoz 
Hlavní prázdniny              1. 7. - 15. 7. 2022 běžný provoz, od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022 provoz přerušen
 
Třídní schůzky v LMŠ:
6. 9. 2021 od 16:00 hodin
 
Další důležité termíny:
Zápis do ZŠ 1. tříd na školní rok 2020/2021:     19. 4. a 25. 4. 2022
Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021:                 9. 5. a 16. 5. 2022