ZVEME VÁS:

Zobrazeno: 480

Malá škola animace - opět po dvou letech máte šanci zkusit si vyrobit svůj film! Po velkém zájmu jsme museli přidat termín i na neděli 19.9., aktuálně je už jen jedno volné místo v sobotu 18.9.

 


Kurz první pomoci - vypsali jsme dva termíny, 22.8. a 17.10. Na říjnový termín jsou už jen 3 volná místa (stav k 15.9.2021).

 

 

Kroužky SPŠ - 1. pololetí 2021/2022

Zobrazeno: 1049

Kroužky pořádané SPŠ v 1.pololetí 2021/2022

Vážení rodiče,

pro letošní rok jsme pro vás připravili novou, ještě pestřejší nabídku kroužků. Na kroužky pořádané ve škole, se prosím hlaste standardní cestou pomocí školní přihlášky. Kroužky pořádané mimo školu (dětský aerobik a TOMík) mají uvedený kontakt pro přihlašování.

Aktuálně: kapacita kroužků Dětský aerobik a TOMík je k večeru 2.9. zcela naplněna. Všechny další děti budou evidovány jako náhradníci. Děkujeme vám za tak velký zájem.

Kurzovné se platí na běžný účet SPŠ (nikoli transparentní) do 30.9.2021: 2001865726/2010

Prosíme uvést variabilní symbol kroužku a do poznámky jméno dítěte.

S úhradou kurzovného prosím vyčkejte na výzvu od lektorů kroužku.

Se srdečným pozdravem

Silvie Švarcová, předsedkyně SPŠ

e-mail: spolek@husinecrez.cz

Akce plánované pro školní rok 2021/2022

Zobrazeno: 619

V tomto školním roce se můžete těšit na oblíbené, ale i nové akce (seznam průběžně doplňujeme):

KROUŽKY: (kompletní nabídku včetně podrobností najdete v nabídce kroužků ZŠ a MŠ).

DALŠÍ AKCE:

Z podzimních akcí se můžete těšit hned na dvě Malé školy animace (18. 9. a nově 19. 9.), Sportovní den pro ZŠ a MŠ (23. 9.), Drakiádu (16. 10.) a další Kurz první pomoci se simulací pro dospělé (17. 10.). V letošním školním roce plánujeme v rámci vánočního nadělování nákup souborů knih do ZŠ a MŠ pro společné čtení.

Z aktivit SPŠ profitují všechny děti ve škole i školce, proto uvítáme jakýkoli finanční dar i od nečlenů (do poznámky k platbě prosím napište DAR).

Těšíme se na setkání, spolupráci a podporu!

 

Jak se zapojit

Zobrazeno: 1479

1)      Jako člen

Co tím získáte: přímý vliv na chod Spolku, hlasovací právo na členské schůzi, možnost kandidovat do výboru spolku.

Stačí vyplnit přihlášku (najdete v dokumentech, níže na této stránce) za člena a poslat oskenovanou na spolek@husinecrez,cz, nebo vhodit do poštovní schránky školy u vchodu. Výbor Spolku schválí vaše přijetí za člena při splnění podmínek členství. Členský příspěvek nově od roku 2019 činí 500 Kč za člena na školní rok. Členové jsou povinni uhradit plnou výši členského příspěvku nejdéle do 30. 11. daného roku (v případě, pokud chcete uznat slevu člena SPŠ na kroužky, tak do 12. 9. 2021). V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami Spolku člen znovu vyzván k jeho úhradě v novém termínu.

Spolek používá transparentní účet u FioBank č. 2000325429 / 2010. Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „Členský příspěvek 2021-22“.

2)      Jako podporovatel

Rodiče, kteří se nechtějí stát členy Spolku, mohou přispívat na činnost Spolku formou daru. Spolek usiluje o takovou činnost (vč. finanční podpory), ze které má mít užitek celá škola a všechny děti. Pokud má rodina více dětí v MŠ nebo ZŠ, tak jakákoliv platba za každé další dítě je projevem solidarity a darem Spolku. Podporovatelé jsou zváni na všechny akce Spolku i členské schůze, ale nemají hlasovací práva a nemohou kandidovat. Jejich podněty k činnosti Spolku jsou velmi vítány a zohledňovány.

Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „DAR“.

3)  Jako aktivní rodič

Celý rok je příležitost zapojit se do pořádání akcí, přicházet s vlastními návrhy, co by mohl Spolek dělat, kde podpořit školu, co by mohlo zajímat rodiče, děti i personál školy. Obracejte se na výbor a výbor se bude obracet na vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.

Stručně o Spolku přátel a Husinec-Řež

Zobrazeno: 1421

Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež (dále jen "Spolek" nebo "SPŠ") existuje od roku 2012 a sdružuje rodiče dětí základní a mateřské školy. Smyslem Spolku je podpora činnosti školy a školky a rozvoj vztahů rodičů, dětí a zaměstnanců školy a zlepšování komunikace mezi nimi. V poslední době se Spolek stále více angažuje v pořádání pravidelných i jednorázových akcí pro děti i všechny místní občany.

Popis činnosti spolku

Koordinuje vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností

Materiálně a finančně podporuje školku a školu (formou nákupu vybavení, finančního příspěvku na akce apod.)

Pořádá kroužky pro školní děti na půdě školy i mimo ni, jejich nabídka je pravidelně zveřejňována jak školou, tak SPŠ

Pořádá pravidlené akce pro všechny místní děti i dospělé, např. Drakiáda, Sportovní den v ZŠ a MŠ, Malá škola animace, spisovatelský worshop pro děti ZŠ s publikací na blogu Psaní je hraní, atd.

Pořádá a zaštiťuje vzdělávací, kulturní a společenské akce jako např. přednášky, zdravotní woirkshopy, testování únikové hry, atd.

Výbor spolku

Zobrazeno: 1253
PŘEDSEDKYNĚ
  • Silvie Švarcová

Členové VýborU
  • Anna Macková, Lenka Mixová, Lenka Řápková, Martina Grošupová, Milan Vokatý, Tomáš Burian

Členové Neformálního poradního orgánu

Zajištění komunikace se všemi třídami a odděleními školky.

Zbyněk Kocur, Pavel Krist, Radka Vokatá

 

Kontakty

Zobrazeno: 1358
Adresa

Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež
Ke Škole 17
250 68 Husinec-Řež

IČ: 227 10 540

Reportáže a fotky z našich akcí

Zobrazeno: 563

Svěcení zvonu, 12. 9. 2021 (Husinec-Řež)

V neděli 12. 9. 2021 se konalo slavnostní svěcení zvonu do místní kapličky, v čele průvodu šly místní spolky včetně SPŠ. Další fotky z této krásné akce jsou k vidění na webu a FB obce a dalších spolků, které se průvodu účastnily. Více není třeba komentovat, fotky mluví za vše.

Pasování předškoláků na školáky 2021 (Husinec, 6/2021)

Rozloučení předškoláků s MŠ se konalo slunného odpoledne 17. června U Hastrmana. Program byl opravdu pestrý. Nejprve se předškoláci vybavení speciálními zápisníky vydali plnit úkoly na stanoviště v imaginární škole, aby osvědčili, že jsou na školní docházku dobře připraveni. V „šatně“ museli v hromadě bot nalézt pár přezůvek, v „jídelně“ přenést tác s kelímkem plným vody, ve „třídě“ zase splnit úkoly z češtiny, matematiky či prvouky, při „hudebce“ poznat či zazpívat písničku za doprovodu akordeonu, při „tělocviku“ zdolat překážkovou dráhu a při „výtvarce“ nakreslit svůj autoportrét na průkazku. Imaginární školu připravili rodiče, ale dozoru na stanovištích se ujali především starší sourozenci předškoláků. Pouze v „ředitelně“ dospělý pan „ředitel“ Kotek zapsal dětem po splnění všech úkolů pozvánku na schůzku s jejich budoucí paní učitelkou Švagrovou.

Zatímco předškoláci plnili úkoly, mohly se ostatní děti zabavit výrobou slizu či stavěním molekul z bonbónů ve stánku Ústavu anorganické chemie AV ČR, pod dozorem skutečných chemiků 😊

Po absolvování úkolů předškoláci předvedli vystoupení, které s nimi nacvičily paní učitelky. Po recitaci básničky za doprovodu kláves a kytary zazpívali a názorně předvedli píseň „Když jsem já sloužil“ a vystoupení zakončili písní „Není nutno“. Pak už paní učitelka Mayerová pasovala jednotlivé děti na školáky. Po ošerpování spolu s přáním všeho dobrého děti dostaly na památku knihu s věnováním od svých třídních učitelek.

A komu z toho všeho vyhládlo, mohl se zakousnout do speciálně upečeného broučkovo-motýlkového maxikoláče, pochutnat si na popcornu nebo zobat další pochutiny, které donesli rodiče. Po dlouhé době všemožných omezení to bylo velice příjemné setkání, končící až za pozdního soumraku.

Náplň celého odpoledne vymyslely a vyladily maminky ze SPŠ – Silvie Švarcová, Anička Červenková, Lenka Řápková a Kateřina Špidlenová, kterým se podařilo zapojit do průběhu akce snad všechny rodiče předškoláků. O hudební doprovod se postarala Markéta Skřípalová s paní učitelkou Veronikou Bílskou. Za krásné zpracování vizuálního stylu od pozvánek přes záložky po zápisníky děkujeme Marušce Hartmanové a za jejich tisk Sabině Hniličkové. Za instalaci ozvučení Pavlu Kristovi. Obecnímu úřadu patří díky za zapůjčení stanů, lavic a stolů a finanční podporu. A ÚACHu děkujeme, že z laboratoří vyslal do terénu své vědce i s obří molekulou.


 

Kurz první pomoci (22. 8. 2021, Řež)

V neděli 22. 8. uspořádal SPŠ Kurz první pomoci se simulacemi pod vedením skvělých lektorek Kamily Dvořákové a Daniely Hnátové ze společnosti VITALUS, která vyučuje první pomoc zážitkem. A bylo to opravdu zážitky a akcemi nabité odpoledne! Víte, jak zareagujete, když se někdo zhroutí? Co udělat, když naleznete osobu bez známek vědomí? Jak pomoci dusícímu se člověku? Jak zastavit silné krvácení? Jak provést masáž srdce? Kde je v Řeži nejbližší automatizovaný externí defibrilátor a jak s ním zacházet? Jak se liší první pomoc u dětí? A proč se hodí mít gumové rukavice v kabelce či kapse? Dvanáct účastníků dnešního kurzu už ano!
Pokud jsou Vaše odpovědi na předchozí otázky ne či nevím, neváhejte a přihlaste se na příští kurz, který proběhne  17.10.2021! Dozvíte se a hlavně si na vlastní kůži vyzkoušíte nejnovější zásady první pomoci. Naučte se pomáhat!
Za skvělý nápad a výbornou organizaci kurzu děkujeme Lence Řápkové!

 

Další reportáže