Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projektový záměr ZŠ a MŠ Husinec-Řež „Máme rádi naši školu“
EU – peníze školám.
Doba trvání projektu 4. 7. 2011 – 3. 1. 2014
 

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání v naší škole.

 

Klíčové aktivity:

1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

V rámci této aktivity bylo odučeno 72 hodin zaměřených na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, na literární, dramatickou výchovu, rozvoj řečnických dovedností a tvůrčího psaní, na efektivní vyhledávání a kritické vyhodnocování informací.

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti

Byl podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, byla zvýšena jejich kvalifikovanost.

 

3. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem bylo zkvalitnit výuku, zvýšit motivaci a zájem žáků, zlepšit jejich studijní výsledky. Byly vytvořeny didaktické učební materiály (DUM), které jsou po ověření zveřejněny a mohou být sdíleny. V rámci naplňování této aktivity byly ve škole postupně dokoupeny a zajištěny technické a materiální podmínky.

 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu.

 

5. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Cílem bylo zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti, vytvoření sad DUM.

 

Do projektu byli zapojeni všichni učitelé a žáci školy. Rádi bychom v trendu zvyšování úrovně vzdělávání v naší škole pokračovali i po ukončení tohoto projektu. Chtěli bychom se zaměřit i na další oblasti vzdělávání - matematickou gramotnost, zlepšení úrovně a rozšíření výuky anglického jazyka, etickou a estetickou výchovu, logopedii a přípravu předškoláků na vstup do základní školy.