Den otevřených dveří v 11.4.19

Mateřská škola Husinec-Řež
srdečně zve děti předškolního věku na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná 11. 4. 2019 v čase od 10:00 do 11:30 hodin.

Vánoční prázdniny

Ředitelka základní a  mateřské školy Husinec-Řež rozhodla o uzavření školy v době vánočních prázdnin od 27.12.2018 – 2.1.2019 z organizačních  důvodů.
V roce 2018 bude provoz školy a školky naposledy dne 21.12. Provoz bude znovu zahájen 3.1.2019.
                      
                                                                                 Mgr. Bc. Lucie Dražilová

Seminář-Školní zralost

Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči na téma:

Školní zralost
Přednášející: Mgr. Karolina Brožová Ševčíková

Seminář proběhne 3.12.2018 od 17:00 hodin v jídelně základní a mateřské školy.

Zobrazit podrobnosti

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 a § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání do výše nadepsané školy pro školní rok 2018/2019 na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


Zobrazit podrobnosti

Rozloučení s předškoláky

    POZVÁNKA NA PIRÁTSKOU SHOW

Tímto bychom chtěly pozvat všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a ostatní příbuzné, aby se společně s dětmi přišli rozloučit s našimi letošními předškoláčky.
Těšte se na velké rozloučení, kterým nás provede komik, klaun a bavič Cucíno.
Program bude velmi bohatý, připravte si kapesníky, slzičkám se možná neubráníme…
Prosíme rodiče o malé občerstvení, děkujeme!!!
Kdy: 6. 6. 2018
Kde: zahrada MŠ
V Kolik: od 16:00
 
Zobrazit podrobnosti

Focení tříd v

Dne 5.6. proběhne focení tříd a focení jednotlivců. Další informace přímo ve školce.

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018. Bude přerušen provoz školní družiny i školní jídelny. 
 
Z organizačních důvodů bude oba dva dny přerušen provoz mateřské školy. 

Mgr. Josef Hrubý 
ředitel

 

Zápis a přijímání dětí do Husinec-Řež na školní rok 2018/2019

Zápis dětí k docházce do mateřské školy do školního roku 2018/2019 se bude konat ve středu 9. května a 10. května 2018 od 13:00 do 18:00 hodin v kanceláři ředitele a ve 3. třídě v 1. patře základní školy.
 
S sebou prosím přineste:
 
  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte)
  • předvyplněnou žádost o přijetí, případně oznámení o individuálním vzdělávání (platné formuláře lze od 5.4.2018 stáhnout na webu školy nebo je lze osobně vyzvednout v mateřské škole)
  • v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Děti u zápisu do mateřské školy být nemusí, jedná se jen o administrativní záležitost 
Zobrazit podrobnosti

Den otevřených dveří v

Ve čtvrtek 5.4. 2018 se koná den otevřených dveří v naší mateřské škole. Rádi Vám vše ukážeme dopoledne od 8:00 do 10:00 nebo odpoledne od 15:00 do 17:00. Těšíme se na všechny zájemce.