Zápis a přijímání dětí do Husinec-Řež na školní rok 2018/2019

Zápis dětí k docházce do mateřské školy do školního roku 2018/2019 se bude konat ve středu 9. května a 10. května 2018 od 13:00 do 18:00 hodin v kanceláři ředitele a ve 3. třídě v 1. patře základní školy.
 
S sebou prosím přineste:
 
  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte)
  • předvyplněnou žádost o přijetí, případně oznámení o individuálním vzdělávání (platné formuláře lze od 5.4.2018 stáhnout na webu školy nebo je lze osobně vyzvednout v mateřské škole)
  • v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Děti u zápisu do mateřské školy být nemusí, jedná se jen o administrativní záležitost 
Pokud se z vážných důvodů k zápisu nemůžete dostavit  v uvedeném termínu, domluvte si e-mailem nebo telefonicky termín v následujícím nebo předcházejícím týdnu. Při pozdějším datu zápisu a vydání rozhodnutí o přijetí již mohou být místa v MŠ obsazená.  
 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách v době od 4.6.2018 do 17.6.2018.
 
Písemné rozhodnutí VYHOVUJE (přijaté děti) si mohou rodiče vyzvednout na třídní schůzce, která se bude konat v úterý 26.června 2018 v 16 hod. ve třídě „Broučků“.
 
Písemné rozhodnutá NEVYHOVUJE (nepřijaté děti) obdrží rodiče poštou doporučeným dopisem.