Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 a § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání do výše nadepsané školy pro školní rok 2018/2019 na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


Registr. číslo   Výsledek                              Registr. číslo        Výsledek                   Registr. číslo  Výsledek

25                           přijato                                  45                           přijato                      3                    nepřijato

33                           přijato                                  15                           přijato                      6                    nepřijato

31                           přijato                                  16                           přijato                     26                  nepřijato

11                           přijato                                  24                       nepřijato                     43                  nepřijato

36                           přijato                                  2                         nepřijato                     22                  nepřijato

13                           přijato                                  21                       nepřijato                     42                  nepřijato

8                             přijato                                  1                         nepřijato                     23                  nepřijato

40                           přijato                                  17                       nepřijato                     

4                             přijato                                  35                       nepřijato                     

19                           přijato                                  20                       nepřijato               

32                           přijato                                37                         nepřijato                                               

44                           přijato                                38                         nepřijato                                            

14                           přijato                                  34                       nepřijato                              

18                           přijato                                  9                         nepřijato                                           

7                             přijato                                  39                       nepřijato                              

41                           přijato                                  12                       nepřijato               

10                           přijato                                  5                        nepřijato

 

                                                                                                                        Mgr. Josef Hrubý, ředitel školy