Up

Dokumenty ke stažení

V příloze najdete bližší informace o projektu Předškolák, který bude probíhat v naší mateřské škole. Bližší informace o průběhu, organizaci a výstupech Vám podají třídní paní učitelky v jednotlivých odděleních.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Podrobnosti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

V příloze najdete Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si také můžete vyzvednout v MŠ.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Husinec-Řež

Školní řád MŠ Husinec-Řež