Organizace školního roku v 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 v Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež vychází ze „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020)“, vydaného MŠMT.
 
Zahájení školního roku 2.9.2019
 
Prázdniny ve školním roce 2019/2020:
Podzimní prázdniny        29. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny          23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 
Pololetní                          31. 1. 2020
Jarní prázdniny                2. 3. – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny     9. 4. – 13. 4. 2020
Hlavní prázdniny             1. 7. – 31. 8. 2020
 
Třídní schůzky:
termíny budou upřesněny

Další důležité termíny:
Zápis do ZŠ 1. tříd na školní rok 2020/2021:     19. 4. 2020
Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021:               10. 5. 2020