Naše mateřská škola

Zobrazeno: 4068

Základní škola a mateřská škola Husinec – Řež je plně organizovanou základní a mateřskou školou s prvním stupněm a školní družinou. Nachází se v klidném prostředí uprostřed krásného údolí řeky Vltavy. Součástí školy a školky je rozsáhlá zahrada s herními prvky, hřištěm, sezením, dřevěným altánkem vhodným pro výuku v přírodě a několika stromy.

Virtuální prohlídka školy

Obec odkoupila dům číslo popisné 17 v roce 1934 a po nezbytných stavebních úpravách zde byla v roce 1936 slavnostně otevřena škola. Povodně v roce 2002 zasáhly obec a poškodily také budovu školy. Část, ve které se nacházela mateřská škola, musela být znovu postavena. V roce 2015 získala obec od MŠMT dotaci na přístavbu školy a školky, díky které došlo ke zvýšení kapacity základní školy, mateřské školy, školní jídelny i družiny. V současné době má naše mateřská škola dvě oddělení - Motýlky a Broučky s celkovou kapacitu 49 míst. 
 
Pro další informace sledujte aktuality, úřední desku, dokumenty ke stažení a další složky našeho webu.
 
 
 
Vedoucí učitelka mateřské školy
Lucie Mayerová

ms@husinecrez.cz 
telefon MŠ: 725 937 349

Broučci
Třídní učitelky: Lucie Mayerová, Bc. Lenka Bulantová
telefon: 725 937 349 
 

Motýlci
Třídní učitelky: Veronika Bílská, Eva Máchová
motylci@husinecrez.cz
telefon: 607 079 713