O školce

Vedoucí učitelka mateřské školy
Bc. Pavla Benešová
ms@husinecrez.cz 
telefon MŠ: 607 079 713

Broučci
Třídní učitelky: Lucie Mayerová, Eva Máchová
broucci@husinecrez.cz
telefon: 725 937 349 

Motýlci
Třídní učitelky: Bc. Pavla Benešová, Romana Porschová
motylci@husinecrez.cz
telefon: 607 079 713