ZVEME VÁS:

Zobrazeno: 352

Vážené členky a členové,

 

jménem výboru Vás srdečně zvu na:

ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU PŘÁTEL ZŠ A MŠ HUSINEC-ŘEŽ

ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 18:00 hodin

online v prostředí TEAMS

 

Po dohodě s paní ředitelkou a paní Andreasovou, bude schůzka dostupná přes účty Vašich dětí.

Pro usnášeníschopnost je potřebná nadpoloviční účast, proto je nutné, abyste se schůze zúčastnili, jinak bychom ji museli opakovat. Předpokládané trvání schůze 18:00-18:45.

 

Návrh programu:

  1. Zhodnocení činnosti a hospodaření SPŠ v roce 2020
  2. Plánované aktivity (akce, kroužky, novinky)
  3. Rozpočet na rok 2021
  4. Forma vánoční dárků pro školní rok 2021/22

Přejete-li si navrhnout další bod programu či máte-li dotazy na členy výboru, zašlete je prosím v předstihu na e-mail spolek@husinecrez.cz.

K bodu 4 Vám rovnou napíšu námět k přemýšlení. SPŠ tradičně nakupuje pomůcky pro jednotlivé třídy a oddělení družin dle přání pedagogů a poté je před Vánoci zástupci spolku předávají dětem. V uplynulém roce to však pro nás znamenalo enormní zátěž, protože počet objednávaných položek se přehoupl přes 70. Zároveň zvažujeme, zda pořizovat maličkosti pro každé dítě. Vzhledem k tomu, že v minulosti záměr koupit sladkosti pro děti vzbudil rozporuplné reakce, rádi bychom znali vaše stanovisko. Výbor tedy dává do úvahy tyto varianty:

Pomůcky formou vánočních dárků

  • - nekupovat

- kupovat, ale omezit počet obchodů (např. 1 e-shop pro 1 třídu)

- kupovat (s omezením) + koupit maličkost pro každé dítě (sladkost?/užitečná pomůcka – guma, klíčenka apod.?)

Věřím, že účast na schůzi pro Vás bude přínosná a že se z pohodlí a bezpečí domova připojíte v hojném počtu.

Těším se na shledání!

Silvie Švarcová

předsedkyně SPŠ

 

V Řeži 14.5.2021

Kroužky SPŠ - 2. pololetí 2020/2021

Zobrazeno: 878

Kroužky pořádané SPŠ v 2.pololetí 2020/21

Vážení rodiče,

v druhém pololetí pokračují všechny kroužky pořádané SPŠ za podmínek, které umožní aktuální epidemická situace a vládní opatření. Kromě kroužku Objevujeme svět, kde je zachována homogenita skupiny, poběží ostatní kroužky online až do uvolnění protiepidemických opatření. Máme tedy připraveno několik variant (viz. tabulka níže).

Díky úspoře na nájemném za tělocvičnu se zlevní Dětský aerobik. U ostatních kroužků je kurzovné určené pouze na pokrytí materiálních nákladů v rámci kroužku a provozních nákladů SPŠ, zůstane tedy ve stejné výši.

Odhlašování/přihlašování

V případě, že Vaše děti nebudou v druhém pololetí v kroužku pokračovat, prosíme o písemné odhlášení. Naopak, pokud budete mít zájem Vaše dítě do kroužku nově přihlásit, prosíme o doručení přihlášky. Po zjištění konečného počtu volných míst Vás budou kontaktovat jednotliví lektoři.

Odhlášení či nové přihlášky prosímedo 31.1.2021 zaslat paní Lucii Andreasové Pavlíčkové: andreasova@husinecrez.cz

Kurzovné se platí na běžný účet SPŠ (nikoli transparentní) do konce února 2021: 2001865726/2010

Prosíme uvést variabilní symbol kroužku a do poznámky jméno dítěte.

S úhradou kurzovného prosím vyčkejte na výzvu od lektorů kroužku.

Se srdečným pozdravem

Silvie Švarcová, předsedkyně SPŠ

e-mail: spolek@husinecrez.cz

Stručně o Spolku přátel a Husinec-Řež

Zobrazeno: 1317

Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež (dále jen "Spolek" nebo "SPŠ") existuje od roku 2012 a sdružuje rodiče dětí základní a mateřské školy. Smyslem Spolku je podpora činnosti školy a školky a rozvoj vztahů rodičů, dětí a zaměstnanců školy a zlepšování komunikace mezi nimi. V poslední době se Spolek stále více angažuje v pořádání pravidelných i jednorázových akcí pro děti i všechny místní občany.

Popis činnosti spolku

Koordinuje vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností

Materiálně a finančně podporuje školku a školu (formou nákupu vybavení, finančního příspěvku na akce apod.)

Pořádá kroužky pro školní děti na půdě školy i mimo ni, jejich nabídka je pravidelně zveřejňována jak školou, tak SPŠ

Pořádá pravidlené akce pro všechny místní děti i dospělé, např. Drakiáda, Sportovní den v ZŠ a MŠ, Malá škola animace, spisovatelský worshop pro děti ZŠ s publikací na blogu Psaní je hraní, atd.

Pořádá a zaštiťuje vzdělávací, kulturní a společenské akce jako např. přednášky, zdravotní woirkshopy, testování únikové hry, atd.

Jak se zapojit

Zobrazeno: 1362

1)      Jako člen

Co tím získáte: přímý vliv na chod Spolku, hlasovací právo na členské schůzi, možnost kandidovat do výboru spolku.

Stačí vyplnit přihlášku (najdete v dokumentech, níže na této stránce) za člena a poslat oskenovanou na spolek@husinecrez,cz, nebo vhodit do poštovní schránky školy u vchodu. Výbor Spolku schválí vaše přijetí za člena při splnění podmínek členství. Členský příspěvek nově od roku 2019 činí 500 Kč za člena na školní rok. Členové jsou povinni uhradit plnou výši členského příspěvku nejdéle do 30. 11. daného roku (v případě, pokud chcete uznat slevu člena SPŠ na kroužky, tak do 13. 9. 2020). V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami Spolku člen znovu vyzván k jeho úhradě v novém termínu.

Spolek používá transparentní účet u FioBank č. 2000325429 / 2010. Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „Členský příspěvek 2020-21“.

2)      Jako podporovatel

Rodiče, kteří se nechtějí stát členy Spolku, mohou přispívat na činnost Spolku formou daru. Spolek usiluje o takovou činnost (vč. finanční podpory), ze které má mít užitek celá škola a všechny děti. Pokud má rodina více dětí v MŠ nebo ZŠ, tak jakákoliv platba za každé další dítě je projevem solidarity a darem Spolku. Podporovatelé jsou zváni na všechny akce Spolku i členské schůze, ale nemají hlasovací práva a nemohou kandidovat. Jejich podněty k činnosti Spolku jsou velmi vítány a zohledňovány.

Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „DAR“.

3)  Jako aktivní rodič

Celý rok je příležitost zapojit se do pořádání akcí, přicházet s vlastními návrhy, co by mohl Spolek dělat, kde podpořit školu, co by mohlo zajímat rodiče, děti i personál školy. Obracejte se na výbor a výbor se bude obracet na vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.

Výbor spolku

Zobrazeno: 1136
PŘEDSEDKYNĚ
  • Silvie Švarcová

Členové VýborU
  • Anna Macková, Lenka Mixová, Lenka Řápková, Martina Grošupová, Milan Vokatý, Tomáš Burian

Členové Neformálního poradního orgánu

Zajištění komunikace se všemi třídami a odděleními školky.

Zbyněk Kocur, Pavel Krist, Radka Vokatá

 

Kontakty

Zobrazeno: 1234
Adresa

Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež
Ke Škole 17
250 68 Husinec-Řež

IČ: 227 10 540

Reportáže a fotky z našich akcí

Zobrazeno: 395

Dětský aerobik konečně opět naživo (Řež, jaro 2021)

Sázení stromů (Objevujeme svět, 28. 4. a 5. 5. 2021)

Děti z kroužku Objevujeme svět se účastnily obecní akce sázení stromů a to v oba dny - první den 28. 4. skupinka objevitelů z 1. A a další týden 5. 5. skupinka objevitelů z 2. A. Slovy lektorky Silvie Švarcové :"Byla to ohromná radost v oba dny."

Děkujeme mateřské školce za zapůjčení zahradního nářadí pro děti. Děkujeme rodičům, kteří pomáhali dětem na místě, nebo s organizací (Lucce Macalové, Petru Procházkovi, Honzovi a Marcele Handrejchovým, Lence Řápkové, obecnímu úřadu děkujeme za džusíky pro malé pracovníky, Tomáši Pfeiferovi děkujeme za bleskurychlé domluvení celé akce při naprosto náhodném setkání a také za převoz nářadí a školních aktovek.

Další reportáže