Odpovědná škola

"Společensky odpovědným se nikdo nerodí, společensky odpovědným se člověk stává."

Značku Odpovědná škola uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání žáků vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí.

Asociace společenské odpovědnosti je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Přijala 10 základních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

Základní principy:

  • ekologie
  • aktivity v místní komunitě
  • výživa a zdraví
  • přístup k žákům a zapojení rodičů
  • zaměstnanecké podmínky

Naše škola přijala principy Odpovědné školy. Budeme se snažit do strategie a každodenního fungování školy v co největší míře zapojovat myšlenky obsažené v jednotlivých kritériích a naplňovat tak vizi Odpovědné školy. Naším cílem je dostat do povědomí dětí základní hodnoty odpovědnosti nejen za chování vůči sobě samému, ale i vůči ostatním a přírodě. Společenská odpovědnost není prázdná fráze a ve vzdělávání hraje významnou roli pro budoucí chování a rozvoj celé naší společnosti.

Zapojením do projektu se dostáváme do národní sítě podobně smýšlejících škol, která umožňuje sdílení informací, zkušeností a nápadů a posilování společné vize.

Jsme si vědomi, že rodiče hrají v projektu významnou roli. Budeme rádi, když budou se školou spolupracovat a pomáhat aktivity školy i samotných dětí dále rozvíjet i v prostředí mimo školu.