Oranžové hřiště

Nadace ČEZ poskytuje finanční příspěvky na budování "Oranžových hřišť".

Protože naše škola nemá tělocvičnu a venkovní hřiště po povodni potřebovalo rekonstrukci, vypracovala jsem projekt s názvem "Tělocvična v přírodě". Tento projekt byl schválen a od nadace ČEZ jsme dostali finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč.

Obec zrekonstruovala sportovní hřiště. Hřiště má nový litý umělý povrch s lajnováním, byly zabudovány sloupky na síť a obnoveny koše na basketbal. Obec také zajistila povrchové úpravy na vedlejší části zahrady a vyřešila svod vody. Z peněz Nadace ČEZ jsme do této části pořídili sportovní prvky - šplhací sestavu, řetězovou lávku, trojhrazdu, kladinu a šplhací žebřík. Prvky dodala společnost Bonita Group Service s.r.o.

Na hřištích budou probíhat hodiny tělesné výchovy, využívat je budou děti z mateřské školy a školní družina. Plánujeme kroužek sportovních her a další využití a zajištění provozu budeme řešit s obecním úřadem.

Za obě hřiště děkujeme.