Škola udržitelného rozvoje

Naše škola má ve svém programu zahrnuto environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Tyto aktivity, označované zkratkou EVVO, zahrnují vzdělávání a poznávání v oblasti soužití s přírodním prostředím každého jednotlivce a jeho dopady na kvalitu života celé společnosti.

Environmentální vzdělávání probíhá ve výuce, škola také organizuje projekty a další aktivity spojené s tímto vzděláváním.

Za práci v oblasti EVVO získala škola titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně.

Tento titul uděluje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy.