Čísla účtů a platby

Účet školy: 3262282339/0800

Na tento účet poukazujte platby za školní družinu.

Úplata za školní družinu: 150 Kč/měsíc.

Prosíme platbu nejlépe za celý školní rok  celodenní ŠD 1500,- Kč

splatnou 20.9.

Případně ve dvou splátkách vždy za pololetí:

září – leden    splatnost 20.9.     celodenní ŠD 750,- Kč
únor– červen  splatnost 20.2.     celodenní ŠD 750,- Kč

Prosíme o dodržení termínu splatnosti.