Čísla účtů a platby

Zobrazeno: 2030

Účet školy: 3262282339/0800

Na tento účet poukazujte platby za školní družinu.

Úplata za předškolní vzdělávání činí 150,- Kč/měsíc.

Prosíme platbu nejlépe za celý školní rok celodenní ŠD 1500,- Kč
září – červen   splatnost 20.9.     

Případně ve dvou splátkách vždy za pololetí:
září – leden    splatnost 20.9.     celodenní ŠD 750,- Kč
únor– červen  splatnost 20.2.     celodenní ŠD 750,- Kč

Prosíme o dodržení termínu splatnosti.

Variabilní symbol: 750

Do poznámky: družina - příjmení a jméno dítěte

Platba za školní družinu byla dle platné legislativy (krácení školného při uzavření na více než 5 dní v měsíci) ve školním roce 2020/2021 snížena viz následující tabukla: 

  září říjen listopad prosinec leden únor březen duben provoz květen provoz červen Celekm
1.A 150,- 30,- 70,- 150,- 150,- 150,- 0,- 75,- 2.týdny 113,- 3.týdny 150,- 1 038,-
2.A 150,- 30,- 70,- 150,- 150,- 150,- 0,- 37,- 1.týden 113,- 3.týdny 150,- 1 000,-
3.A 150,- 30,- 0,- 150,- 0,- 0,- 0,- 75,- 2.týdny 113,- 3.týdny 150,- 668,-
4.A 150,- 30,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- - 75,- 2.týdny 150,- 405,-